DDC 363.61
Nhan đề Vận hành, bảo trì các công trình cấp nước nông thôn / GS.TS. Nguyễn Việt Anh ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2022
Mô tả vật lý 300 tr. : minh họa ; 21 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 294-296
Tóm tắt Giới thiệu các công trình trong hệ thống cấp nước nông thôn, kỹ thuật vận hành và bảo trì công trình, an toàn lao động, quản lý vận hành và cấp nước an toàn khu vực nông thôn
Thuật ngữ chủ đề Nông thôn
Thuật ngữ chủ đề Cung cấp nước
Thuật ngữ chủ đề Bảo dưỡng
Thuật ngữ chủ đề Vận hành
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Việt Anh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thành Luân
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Hiền Hoa
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Phương Thảo
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Trà My
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07174-6
00000000nam#a2200000ui#4500
00153246
00212
004D246CD3A-8160-461F-AE2E-3802B4D1A3B6
005202304101018
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a978604827049
039|a20230410102042|blinhnm|y20230410101916|zlinhnm
082 |a363.61|bVÂN
245 |aVận hành, bảo trì các công trình cấp nước nông thôn / |cGS.TS. Nguyễn Việt Anh ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2022
300 |a300 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
500 |aThư mục: tr. 294-296
520 |aGiới thiệu các công trình trong hệ thống cấp nước nông thôn, kỹ thuật vận hành và bảo trì công trình, an toàn lao động, quản lý vận hành và cấp nước an toàn khu vực nông thôn
650|aNông thôn
650|aCung cấp nước
650|aBảo dưỡng
650|aVận hành
700 |aNguyễn, Việt Anh
700 |aNguyễn, Thành Luân
700 |aTrần, Thị Hiền Hoa
700|aNguyễn, Phương Thảo
700|aNguyễn, Trà My
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07174-6
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang4/10.04.230002thumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07174 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 363.61 VÂN Sách Tiếng Việt 1
2 TK07175 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 363.61 VÂN Sách Tiếng Việt 2
3 TK07176 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 363.61 VÂN Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI