DDC 628.14
Nhan đề Thu gom xử lý và sử dụng nước mưa cho cộng đồng / GS.TS. Nguyễn Việt Anh ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2022
Mô tả vật lý 200 tr. : minh họa ; 21 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 187-197
Tóm tắt Nghiên cứu về thu gom nước mưa, lựa chọn, lắp đặt hay nâng cấp một số hệ thống thu gom nước mưa tại các vùng khan hiếm nước sạch; thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống thu gom nước mưa để cấp nước cho sinh hoạt và ăn uống; quan trắc các hệ thống nước mưa đã được lắp đặt
Thuật ngữ chủ đề Nước mưa
Thuật ngữ chủ đề Xử lý
Thuật ngữ chủ đề Thu gom
Tác giả(bs) CN Đào, Anh Dũng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Việt Anh
Tác giả(bs) CN Trần, Hoài Sơn
Tác giả(bs) CN Bùi, Thị Thủy
Tác giả(bs) CN Đinh, Viết Cường
Tác giả(bs) CN Han, Mooyoung
Tác giả(bs) CN Lee, Hakyung
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Việt Minh
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07171-3
00000000nam#a2200000ui#4500
00153245
00212
004291765A6-68D3-435A-B9C1-B85E864CFD10
005202304101009
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786048270513
039|y20230410101200|zlinhnm
082 |a628.14|bTHU
245 |aThu gom xử lý và sử dụng nước mưa cho cộng đồng / |cGS.TS. Nguyễn Việt Anh ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2022
300 |a200 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
500 |aThư mục: tr. 187-197
520 |aNghiên cứu về thu gom nước mưa, lựa chọn, lắp đặt hay nâng cấp một số hệ thống thu gom nước mưa tại các vùng khan hiếm nước sạch; thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống thu gom nước mưa để cấp nước cho sinh hoạt và ăn uống; quan trắc các hệ thống nước mưa đã được lắp đặt
650|aNước mưa
650|aXử lý
650|aThu gom
700 |aĐào, Anh Dũng
700 |aNguyễn, Việt Anh
700 |aTrần, Hoài Sơn
700|aBùi, Thị Thủy
700|aĐinh, Viết Cường
700|aHan, Mooyoung
700|aLee, Hakyung
700|aNguyễn, Việt Minh
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07171-3
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang4/10.04.230003thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07171 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628.14 THU Sách Tiếng Việt 1
2 TK07172 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628.14 THU Sách Tiếng Việt 2
3 TK07173 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628.14 THU Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI