DDC 690.383
Tác giả CN Nguyễn, Huy Hoàng
Nhan đề Nhà ở cao tầng trong đô thị : Sử dụng - những nguy cơ tiềm ẩn - giải pháp / Nguyễn Huy Hoàng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2022
Mô tả vật lý 150 tr. : minh họa ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày thực trạng về nhà ở cao tầng tại đô thị; quá trình vận hành, sử dụng và những nguy cơ tiềm ẩn tại nhà ở cao tầng; kết luận và khuyến nghị đối với con người sống tại nhà ở cao tầng
Thuật ngữ chủ đề Giải pháp
Thuật ngữ chủ đề Thiết kế xây dựng
Thuật ngữ chủ đề Đô thị
Thuật ngữ chủ đề Nhà cao tầng
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07168-70
00000000nam#a2200000ui#4500
00153244
00212
004AAB9AEA1-D543-4CF9-99D6-5F0835C2575A
005202304101001
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786048270506
039|y20230410100351|zlinhnm
082 |a690.383|bNG-H
100 |aNguyễn, Huy Hoàng
245 |aNhà ở cao tầng trong đô thị : |bSử dụng - những nguy cơ tiềm ẩn - giải pháp / |cNguyễn Huy Hoàng
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2022
300 |a150 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
520 |aTrình bày thực trạng về nhà ở cao tầng tại đô thị; quá trình vận hành, sử dụng và những nguy cơ tiềm ẩn tại nhà ở cao tầng; kết luận và khuyến nghị đối với con người sống tại nhà ở cao tầng
650|aGiải pháp
650|aThiết kế xây dựng
650|aĐô thị
650|aNhà cao tầng
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07168-70
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang4/10.04.230004thumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07168 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690.383 NG-H Sách Tiếng Việt 1
2 TK07169 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690.383 NG-H Sách Tiếng Việt 2
3 TK07170 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690.383 NG-H Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI