DDC 363.34937
Nhan đề Cẩm nang và các giải pháp phòng chống lũ, ngập lụt, sạt lở đất cho các đối tượng trong xã hội
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2022
Mô tả vật lý 250 tr. : minh họa ; 21 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Thuỷ lợi
Tóm tắt Cung cấp các kiến thức chung về lũ sông, ngập lụt, sạt lở bờ sông, bờ biển, các trận lũ sông, ngập lụt, sạt lở bờ sông, bờ biển điển hình trong lịch sử tại Việt Nam và trên thế giới; bài học điển hình, kinh nghiệm dân gian và kiến thức bản địa ở Việt Nam, trên thế giới về cách phòng, chống lũ hụt, sạt lở đất và hỏi đáp về thiên tai, lũ sông, ngập lụt và sạt lở bờ sông, bờ biển
Thuật ngữ chủ đề Lũ lụt
Thuật ngữ chủ đề Phòng chống
Từ khóa tự do Sạt lở đất
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07165-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00153243
00212
0044999B3FB-0ADB-40C4-B701-B2BFAF7BE735
005202304100956
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786048270520
039|a20230410095826|blinhnm|y20230410095726|zlinhnm
082 |a363.34937|bCÂM
245 |aCẩm nang và các giải pháp phòng chống lũ, ngập lụt, sạt lở đất cho các đối tượng trong xã hội
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2022
300 |a250 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Thuỷ lợi
520 |aCung cấp các kiến thức chung về lũ sông, ngập lụt, sạt lở bờ sông, bờ biển, các trận lũ sông, ngập lụt, sạt lở bờ sông, bờ biển điển hình trong lịch sử tại Việt Nam và trên thế giới; bài học điển hình, kinh nghiệm dân gian và kiến thức bản địa ở Việt Nam, trên thế giới về cách phòng, chống lũ hụt, sạt lở đất và hỏi đáp về thiên tai, lũ sông, ngập lụt và sạt lở bờ sông, bờ biển
650|aLũ lụt
650|aPhòng chống
653|aSạt lở đất
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07165-7
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang4/10.04.230005thumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07165 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 363.34937 CÂM Sách Tiếng Việt 1
2 TK07166 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 363.34937 CÂM Sách Tiếng Việt 2
3 TK07167 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 363.34937 CÂM Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI