DDC 624
Tác giả CN Tạ, Văn Phấn
Nhan đề Giám sát thi công, vận hành duy tu, bảo dưỡng công trình thuộc chương trình nông thôn mới / TS. Tạ Văn Phấn (chủ biên)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2022
Mô tả vật lý 400 tr. : minh họa ; 21 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 387-388
Tóm tắt Giới thiệu phương pháp giám sát chất lượng thi công và nghiệm thu công tác đào, đắp đất, bê tông, bê tông cốt thép, xây gạch đá, hoàn thiện công trình cơ sở hạ tầng thuộc chương trình nông thôn mới; tổ chức thực hiện, xây dựng quy chế và hướng dẫn thực hiện công tác vận hành, duy tu, bảo dưỡng, công trình cơ sở hạ tầng thuộc chương trình nông thôn mới
Thuật ngữ chủ đề Giám sát
Thuật ngữ chủ đề Nông thôn
Thuật ngữ chủ đề Cơ sở hạ tầng
Thuật ngữ chủ đề Thi công
Thuật ngữ chủ đề Công trình xây dựng
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07162-4
00000000nam#a2200000ui#4500
00153242
00212
00447883F21-552B-44EA-9027-9620C54B543A
005202304100944
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786048270544
039|y20230410094638|zlinhnm
082 |a624|bTA-P
100 |aTạ, Văn Phấn
245 |aGiám sát thi công, vận hành duy tu, bảo dưỡng công trình thuộc chương trình nông thôn mới / |cTS. Tạ Văn Phấn (chủ biên)
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2022
300 |a400 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
500 |aThư mục: tr. 387-388
520 |aGiới thiệu phương pháp giám sát chất lượng thi công và nghiệm thu công tác đào, đắp đất, bê tông, bê tông cốt thép, xây gạch đá, hoàn thiện công trình cơ sở hạ tầng thuộc chương trình nông thôn mới; tổ chức thực hiện, xây dựng quy chế và hướng dẫn thực hiện công tác vận hành, duy tu, bảo dưỡng, công trình cơ sở hạ tầng thuộc chương trình nông thôn mới
650|aGiám sát
650|aNông thôn
650|aCơ sở hạ tầng
650|aThi công
650|aCông trình xây dựng
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07162-4
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang4/10.04.230006thumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07162 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624 TA-P Sách Tiếng Việt 1
2 TK07163 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624 TA-P Sách Tiếng Việt 2
3 TK07164 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624 TA-P Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI