DDC 307.1
Nhan đề ... & hơn - Không gian công cộng dành cho giới trẻ : = ... & beyond - Public space for the youth / Dainelle Labbé ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hồng Đức, 2023
Mô tả vật lý 168 tr. : minh họa màu ; 21 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội ; Tryspaces Hanoi ; Quỹ Đổi mới Sáng tạo Kiến trúc
Tóm tắt Giới thiệu hơn 100 phác thảo, vẽ ghi và ảnh chụp của sinh viên Khoa Kiến trúc và Quy hoạch Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Thuật ngữ chủ đề Không gian công cộng
Thuật ngữ chủ đề Thanh niên
Tác giả(bs) CN Doãn, Thế Trung
Tác giả(bs) CN Labbé, Dainelle
Tác giả(bs) CN Tạ, Quỳnh Hoa
Tác giả(bs) CN Bùi, Phương Ngọc
Tác giả(bs) CN Chu, Ngọc Huyền
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quang Minh
Tác giả(bs) CN Phan, Tiến Hậu
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(7): TK07152-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00153230
00212
00477B93DB7-FAD4-4BCE-8298-9CBD5C9C6A7B
005202304040917
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20230404091901|blinhnm|y20230404091456|zlinhnm
082 |a307.1|bVA-H
245 |a... & hơn - Không gian công cộng dành cho giới trẻ : |b= ... & beyond - Public space for the youth / |cDainelle Labbé ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bHồng Đức, |c2023
300 |a168 tr. : |bminh họa màu ; |c21 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội ; Tryspaces Hanoi ; Quỹ Đổi mới Sáng tạo Kiến trúc
520 |aGiới thiệu hơn 100 phác thảo, vẽ ghi và ảnh chụp của sinh viên Khoa Kiến trúc và Quy hoạch Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
650|aKhông gian công cộng
650|aThanh niên
700 |aDoãn, Thế Trung
700 |aLabbé, Dainelle
700 |aTạ, Quỳnh Hoa
700|aBùi, Phương Ngọc
700|aChu, Ngọc Huyền
700|aNguyễn, Quang Minh
700|aPhan, Tiến Hậu
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(7): TK07152-8
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang4/3.4.230003thumbimage.jpg
890|a7|b0|c1|d8
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07152 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 307.1 VA-H Sách Tiếng Việt 1
2 TK07153 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 307.1 VA-H Sách Tiếng Việt 2
3 TK07154 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 307.1 VA-H Sách Tiếng Việt 3
4 TK07155 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 307.1 VA-H Sách Tiếng Việt 4
5 TK07156 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 307.1 VA-H Sách Tiếng Việt 5
6 TK07157 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 307.1 VA-H Sách Tiếng Việt 6
7 TK07158 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 307.1 VA-H Sách Tiếng Việt 7
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI