DDC 338.4791
Tác giả CN Lâm, Quang Thành
Nhan đề Gắn kết du lịch và thể thao / Lâm Quang Thành
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thể thao và Du lịch, 2022
Mô tả vật lý 198 tr. : minh họa ; 21 cm.
Tóm tắt Tổng hợp lý thuyết và thực tiễn gắn kết du lịch và thể thao; thực trạng và định hướng các giải pháp gắn kết du lịch và thể thao ở Việt Nam; giới thiệu gắn kết du lịch và thể thao tại các vùng miền ở Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Du lịch
Thuật ngữ chủ đề Thể thao
Tên vùng địa lý Việt Nam
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07143-5
00000000nam#a2200000ui#4500
00153199
00212
004C71D4E65-C32D-4DA9-887B-17ACB1572068
005202303220935
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786048510022
039|y20230322093706|zlinhnm
082 |a338.4791|bLÂ-T
100 |aLâm, Quang Thành
245 |aGắn kết du lịch và thể thao / |cLâm Quang Thành
260 |aHà Nội : |bThể thao và Du lịch, |c2022
300 |a198 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
520 |aTổng hợp lý thuyết và thực tiễn gắn kết du lịch và thể thao; thực trạng và định hướng các giải pháp gắn kết du lịch và thể thao ở Việt Nam; giới thiệu gắn kết du lịch và thể thao tại các vùng miền ở Việt Nam
650|aDu lịch
650|aThể thao
651|aViệt Nam
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07143-5
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang3/21.3.230003thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07143 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 338.4791 LÂ-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK07144 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 338.4791 LÂ-T Sách Tiếng Việt 2
3 TK07145 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 338.4791 LÂ-T Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI