DDC 338.4791
Nhan đề Phát triển du lịch nội địa ở Việt Nam / Nhiều tác giả
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thể thao và Du lịch, 2022
Mô tả vật lý 160 tr. : minh họa ; 21 cm.
Tóm tắt Giới thiệu những kiến thức cơ bản, kỹ năng của người làm du lịch; đề ra các giải pháp phát triển du lịch Việt Nam; cập nhật chủ trương chính sách, quy hoạch đô thị phát triển du lịch ở Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Du lịch
Thuật ngữ chủ đề Nội địa
Tên vùng địa lý Việt Nam
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07140-2
00000000nam#a2200000ui#4500
00153198
00212
00420D728CE-9D52-4715-9396-9560E182BEFC
005202303220922
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786048510039
039|a20230322092411|blinhnm|y20230322092311|zlinhnm
082 |a338.4791|bPHA
245 |aPhát triển du lịch nội địa ở Việt Nam / |cNhiều tác giả
260 |aHà Nội : |bThể thao và Du lịch, |c2022
300 |a160 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
520 |aGiới thiệu những kiến thức cơ bản, kỹ năng của người làm du lịch; đề ra các giải pháp phát triển du lịch Việt Nam; cập nhật chủ trương chính sách, quy hoạch đô thị phát triển du lịch ở Việt Nam
650|aDu lịch
650|aNội địa
651|aViệt Nam
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07140-2
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang3/21.3.230002thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07140 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 338.4791 PHA Sách Tiếng Việt 1
2 TK07141 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 338.4791 PHA Sách Tiếng Việt 2
3 TK07142 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 338.4791 PHA Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI