DDC 355
Nhan đề Tổng kết Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam (1945 - 2000) / Biên soạn: Lê Hai ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2021
Mô tả vật lý 484 tr. ; 21 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Ban Chỉ đạo Tổng kết chiến tranh
Tóm tắt Giới thiệu sự lãnh đạo của Đảng trong chiến tranh giải phóng dân tộc, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và củng cố quốc phòng (1945-2000), 7 bài học chủ yếu trong quá trình Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam (1945-2000)
Thuật ngữ chủ đề Quốc phòng
Thuật ngữ chủ đề Cách mạng
Thuật ngữ chủ đề Quân sự
Tác giả(bs) CN Lê, Hai
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07134-6
00000000nam#a2200000ui#4500
00153167
00212
004639C0804-1FBD-4CF6-9EF0-6F481BF06FBE
005202303131444
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786045175309
039|a20230313144606|blinhnm|c20230313141946|dhuongpt|y20230313112311|zlinhnm
082 |a355|bTÔN
245 |aTổng kết Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam (1945 - 2000) / |cBiên soạn: Lê Hai ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bQuân đội nhân dân, |c2021
300 |a484 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Ban Chỉ đạo Tổng kết chiến tranh
520 |aGiới thiệu sự lãnh đạo của Đảng trong chiến tranh giải phóng dân tộc, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và củng cố quốc phòng (1945-2000), 7 bài học chủ yếu trong quá trình Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam (1945-2000)
650|aQuốc phòng
650|aCách mạng
650|aQuân sự
700 |aLê, Hai
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07134-6
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang3/huong13.03.230003thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07134 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 355 TÔN Sách Tiếng Việt 1
2 TK07135 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 355 TÔN Sách Tiếng Việt 2
3 TK07136 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 355 TÔN Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI