DDC 324.2597
Nhan đề Đồng chí Nguyễn Lam - Bí thư thứ nhất đầu tiên BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh / Biên soạn: Nguyễn Bình Minh ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thanh niên, 2021
Mô tả vật lý 316 tr. : minh họa ; 21 cm.
Tóm tắt Giới thiệu về tiểu sử và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Lam - Bí thư thứ nhất đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Thuật ngữ chủ đề Cuộc đời
Thuật ngữ chủ đề Sự nghiệp
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Bình Minh
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07131-3
00000000nam#a2200000ui#4500
00153166
00212
004F2973A82-DF4F-4347-8303-F8E00BBAA547
005202303131416
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786043540420
039|a20230313142033|bhuongpt|y20230313111712|zlinhnm
082 |a324.2597|bĐÔN
245 |aĐồng chí Nguyễn Lam - Bí thư thứ nhất đầu tiên BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh / |cBiên soạn: Nguyễn Bình Minh ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bThanh niên, |c2021
300 |a316 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
520 |aGiới thiệu về tiểu sử và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Lam - Bí thư thứ nhất đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
650|aCuộc đời
650|aSự nghiệp
700 |aNguyễn, Bình Minh
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07131-3
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang3/huong13.03.230002thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07131 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 324.2597 ĐÔN Sách Tiếng Việt 1
2 TK07132 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 324.2597 ĐÔN Sách Tiếng Việt 2
3 TK07133 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 324.2597 ĐÔN Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI