DDC 305.235
Nhan đề Cẩm nang tổ chức các hoạt động công tác thanh thiếu niên / Nhiều tác giả
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thanh niên, 2021
Mô tả vật lý 383 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Giới thiệu những kỹ năng trong tổ chức hoạt động công tác thanh thiếu niên: Kỹ năng lập kế hoạch, giao tiếp ứng xử, nói trước công chúng, tổ chức các hoạt động tổng hợp...
Thuật ngữ chủ đề Công tác tổ chức
Thuật ngữ chủ đề Thanh thiếu niên
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07128-30
00000000nam#a2200000ui#4500
00153164
00212
004FA39E6CC-E0F0-4894-AE37-9F7FAB928B08
005202303131417
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a978604354041
039|a20230313142114|bhuongpt|y20230313110833|zlinhnm
082 |a305.235|bCÂM
245 |aCẩm nang tổ chức các hoạt động công tác thanh thiếu niên / |cNhiều tác giả
260 |aHà Nội : |bThanh niên, |c2021
300 |a383 tr. ; |c21 cm.
520 |aGiới thiệu những kỹ năng trong tổ chức hoạt động công tác thanh thiếu niên: Kỹ năng lập kế hoạch, giao tiếp ứng xử, nói trước công chúng, tổ chức các hoạt động tổng hợp...
650|aCông tác tổ chức
650|aThanh thiếu niên
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07128-30
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang3/huong13.03.230001thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07128 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 305.235 CÂM Sách Tiếng Việt 1
2 TK07129 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 305.235 CÂM Sách Tiếng Việt 2
3 TK07130 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 305.235 CÂM Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI