DDC 621.8
Tác giả CN Trần Đức Hiếu
Nhan đề Giáo trình máy và thiết bị thi công đất / GVC.TS. Trần Đức Hiếu
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2022
Mô tả vật lý 324 tr. : minh họa ; 27 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Tóm tắt Giới thiệu những kiến thức cơ bản về cấu tạo nguyên lý làm việc, tính toán cơ bản các cơ cấu công tác, kết cấu máy, lựa chọn máy và tổ hợp máy trong công tác thi công đất
Thuật ngữ chủ đề Máy xây dựng
Môn học Máy và thiết bị thi công đất
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(22): GT90057-78
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07050-2
00000000nam#a2200000ui#4500
00151019
00211
004C880ACE5-BE1A-48A0-8F5F-A66BB4679208
005202208081601
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a97860463355|c189000
039|a20220808160236|blinhnm|y20220808160149|zlinhnm
082 |a621.8|bTR-H
100 |aTrần Đức Hiếu
245 |aGiáo trình máy và thiết bị thi công đất / |cGVC.TS. Trần Đức Hiếu
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2022
300 |a324 tr. : |bminh họa ; |c27 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
520 |aGiới thiệu những kiến thức cơ bản về cấu tạo nguyên lý làm việc, tính toán cơ bản các cơ cấu công tác, kết cấu máy, lựa chọn máy và tổ hợp máy trong công tác thi công đất
650|aMáy xây dựng
690 |aMáy và thiết bị thi công đất
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(22): GT90057-78
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07050-2
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2022/huong08.08.220001thumbimage.jpg
890|a25|b17|c1|d14
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 GT90066 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 TR-H Giáo trình 10
2 GT90070 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 TR-H Giáo trình 14 Hạn trả:11-01-2024
3 GT90076 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 TR-H Giáo trình 20
4 GT90078 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 TR-H Giáo trình 22 Hạn trả:11-01-2024
5 TK07050 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.8 TR-H Sách Tiếng Việt 23
6 GT90057 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 TR-H Giáo trình 1
7 GT90058 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 TR-H Giáo trình 2
8 GT90059 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 TR-H Giáo trình 3
9 GT90064 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 TR-H Giáo trình 8
10 GT90067 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 TR-H Giáo trình 11
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI