DDC 720.1
Tác giả CN Nguyễn Đình Thi
Nhan đề Giáo trình văn hóa và kiến trúc / PGS.TS.KTS. Nguyễn Đình Thi, TS.KTS. Nguyễn Tất Thắng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2022
Mô tả vật lý 208 tr. : minh họa màu ; 24 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Phụ chú Thư mục: tr. 201-206
Tóm tắt Cung cấp những kiến thức cơ bản về mối quan hệ biện chứng giữa văn hóa và kiến trúc, sự ra đời và quá trình phát triển của văn hóa và kiến trúc, các giá trị của văn hóa mang lại đối với kiến trúc và ngược lại
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa-Kiến trúc
Thuật ngữ chủ đề Lịch sử kiến trúc
Môn học Lý thuyết và lịch sử kiến trúc
Tác giả(bs) CN Nguyễn Tất Thắng
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(47): GT89983-90029
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07044-6
00000000nam#a2200000ui#4500
00150985
00211
0049C2DC4FF-E600-4604-A200-9C58296FA1E4
005202208081606
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786048264048|c190000
039|a20220808160745|blinhnm|y20220808103613|zlinhnm
082 |a720.1|bNG-T
100 |aNguyễn Đình Thi
245 |aGiáo trình văn hóa và kiến trúc / |cPGS.TS.KTS. Nguyễn Đình Thi, TS.KTS. Nguyễn Tất Thắng
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2022
300 |a208 tr. : |bminh họa màu ; |c24 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
500|aThư mục: tr. 201-206
520 |aCung cấp những kiến thức cơ bản về mối quan hệ biện chứng giữa văn hóa và kiến trúc, sự ra đời và quá trình phát triển của văn hóa và kiến trúc, các giá trị của văn hóa mang lại đối với kiến trúc và ngược lại
650|aVăn hóa-Kiến trúc
650|aLịch sử kiến trúc
690 |aLý thuyết và lịch sử kiến trúc
700 |aNguyễn Tất Thắng
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(47): GT89983-90029
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07044-6
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2022/huong08.08.220003thumbimage.jpg
890|a50|b15|c1|d14
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07044 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720.1 NG-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK07045 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720.1 NG-T Sách Tiếng Việt 2
3 TK07046 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720.1 NG-T Sách Tiếng Việt 3
4 GT89984 Kho giáo trình - Tầng 5 720.1 NG-T Giáo trình 4
5 GT89983 Kho giáo trình - Tầng 5 720.1 NG-T Giáo trình 5
6 GT89989 Kho giáo trình - Tầng 5 720.1 NG-T Giáo trình 10
7 GT90025 Kho giáo trình - Tầng 5 720.1 NG-T Giáo trình 46 Hạn trả:22-04-2023
8 GT90027 Kho giáo trình - Tầng 5 720.1 NG-T Giáo trình 48 Hạn trả:27-07-2023
9 GT90028 Kho giáo trình - Tầng 5 720.1 NG-T Giáo trình 49 Hạn trả:16-02-2024
10 GT89985 Kho giáo trình - Tầng 5 720.1 NG-T Giáo trình 6
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI