DDC 720.47
Tác giả CN Phạm Thị Hải Hà
Nhan đề Giáo trình hệ thống kiểm soát môi trường công trình. Tập 1, Nhiệt công trình và khí hậu xây dựng / Phạm Thị Hải Hà (chủ biên), Trần Quốc Bảo, Nguyễn Thị Khánh Phương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2022
Mô tả vật lý 250 tr. : minh họa ; 24 cm.
Phụ chú Phụ lục: tr. 225-245 ; Thư mục: tr. 246-249
Tóm tắt Giới thiệu khái niệm về xây dựng bền vững, kiến trúc sinh khi hậu và nhiệt kiến trúc, khí hậu xây dựng toàn cầu, đặc điểm khí hậu xây dựng Việt Nam, cơ sở vật lý của nhiệt trong công trình, tiện nghi nhiệt của con người, các đặc tính truyền nhiệt trong công trình và nâng cao tiện nghi nhiệt bằng thiết kế thụ động
Từ khóa tự do Khí hậu
Từ khóa tự do Kiến trúc
Từ khóa tự do Môi trường
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Khánh Phương
Tác giả(bs) CN Trần Quốc Bảo
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(147): GT89586-732
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06937-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00149019
00211
0043B35B202-3DD3-41D0-9A24-82B8D51E6431
005202206280936
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786046721918|c275000
039|a20220628093722|blinhnm|c20220309160057|dhuongpt|y20220309094227|zlinhnm
082 |a720.47|bPH-H
100 |aPhạm Thị Hải Hà
245 |aGiáo trình hệ thống kiểm soát môi trường công trình. |nTập 1, |pNhiệt công trình và khí hậu xây dựng / |cPhạm Thị Hải Hà (chủ biên), Trần Quốc Bảo, Nguyễn Thị Khánh Phương
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2022
300 |a250 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
500 |aPhụ lục: tr. 225-245 ; Thư mục: tr. 246-249
520 |aGiới thiệu khái niệm về xây dựng bền vững, kiến trúc sinh khi hậu và nhiệt kiến trúc, khí hậu xây dựng toàn cầu, đặc điểm khí hậu xây dựng Việt Nam, cơ sở vật lý của nhiệt trong công trình, tiện nghi nhiệt của con người, các đặc tính truyền nhiệt trong công trình và nâng cao tiện nghi nhiệt bằng thiết kế thụ động
653 |aKhí hậu
653 |aKiến trúc
653 |aMôi trường
700 |aNguyễn Thị Khánh Phương
700 |aTrần Quốc Bảo
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(147): GT89586-732
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06937-9
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang3/huong09.03.220001thumbimage.jpg
890|a150|b501|c1|d69
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 GT89631 Kho giáo trình - Tầng 5 720.47 PH-H Giáo trình 49
2 TK06937 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720.47 PH-H Giáo trình 1
3 TK06938 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720.47 PH-H Giáo trình 2
4 TK06939 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720.47 PH-H Giáo trình 3
5 GT89586 Kho giáo trình - Tầng 5 720.47 PH-H Giáo trình 4 Hạn trả:24-08-2024
6 GT89587 Kho giáo trình - Tầng 5 720.47 PH-H Giáo trình 5 Hạn trả:22-04-2024
7 GT89588 Kho giáo trình - Tầng 5 720.47 PH-H Giáo trình 6
8 GT89589 Kho giáo trình - Tầng 5 720.47 PH-H Giáo trình 7 Hạn trả:29-04-2023
9 GT89590 Kho giáo trình - Tầng 5 720.47 PH-H Giáo trình 8 Hạn trả:03-09-2022
10 GT89591 Kho giáo trình - Tầng 5 720.47 PH-H Giáo trình 9 Hạn trả:29-07-2024
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI