DDC 531
Nhan đề Giáo trình cơ học cở sở - Động lực học / TS. Nguyễn Sỹ Nam (chủ biên) ... [et al.]
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2021
Mô tả vật lý 137tr. : minh họa ; 24cm.
Tóm tắt Cuốn sách giúp bạn đọc nắm được vấn đề, các mối quan hệ cũng như các phương pháp cơ bản để nghiên cứu bài toán động lực học
Từ khóa tự do Cơ học giải tích
Từ khóa tự do Hình học khối lượng
Từ khóa tự do Động lực học
Môn học Cơ học cơ sở 2
Tác giả(bs) CN Nguyễn Sỹ Nam
Tác giả(bs) CN Phan Thị Thu Phương
Tác giả(bs) CN Trịnh Thị Thanh Huệ
Tác giả(bs) CN Hương Quý Trường
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(297): GT88363-659
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06721-3
00000000nam#a2200000ui#4500
00146935
00211
0045C5ADC1D-785C-421B-A838-E8891A9DC30C
005202107060951
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786046718895|c145000
039|y20210706095119|zlinhnm
082 |a531|bGIA
245 |aGiáo trình cơ học cở sở - Động lực học / |cTS. Nguyễn Sỹ Nam (chủ biên) ... [et al.]
260 |aH. : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2021
300 |a137tr. : |bminh họa ; |c24cm.
520 |aCuốn sách giúp bạn đọc nắm được vấn đề, các mối quan hệ cũng như các phương pháp cơ bản để nghiên cứu bài toán động lực học
653 |aCơ học giải tích
653 |aHình học khối lượng
653 |aĐộng lực học
690 |aCơ học cơ sở 2
700 |aNguyễn Sỹ Nam
700 |aPhan Thị Thu Phương
700 |aTrịnh Thị Thanh Huệ
700|aHương Quý Trường
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(297): GT88363-659
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06721-3
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2021/6-7-2021/scan0001thumbimage.jpg
890|a300|c1|b237|d68
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 GT88409 Kho giáo trình - Tầng 5 531 GIA Giáo trình 50
2 GT88410 Kho giáo trình - Tầng 5 531 GIA Giáo trình 51
3 GT88411 Kho giáo trình - Tầng 5 531 GIA Giáo trình 52
4 GT88412 Kho giáo trình - Tầng 5 531 GIA Giáo trình 53
5 GT88413 Kho giáo trình - Tầng 5 531 GIA Giáo trình 54
6 GT88414 Kho giáo trình - Tầng 5 531 GIA Giáo trình 55 Hạn trả:01-07-2023
7 GT88415 Kho giáo trình - Tầng 5 531 GIA Giáo trình 56 Hạn trả:08-01-2024
8 GT88416 Kho giáo trình - Tầng 5 531 GIA Giáo trình 57
9 GT88417 Kho giáo trình - Tầng 5 531 GIA Giáo trình 58
10 GT88418 Kho giáo trình - Tầng 5 531 GIA Giáo trình 59
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI