DDC 621
Nhan đề dịch Cơ sở cơ khí
Nhan đề Fundamentals of mechanical engineering / TS. Lê Hồng Chương ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hồng Đức, 2023
Mô tả vật lý 197 p. : ill. ; 24 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Thuật ngữ chủ đề Mechanical engineering
Tác giả(bs) CN Ngô, Thanh Long
Tác giả(bs) CN Lê, Hồng Chương
Tác giả(bs) CN Phạm, Đình Sùng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hoàng Giang
Tác giả(bs) CN Đỗ, Văn Nhất
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quốc Dũng
Tác giả(bs) CN Tống, Đức Năng
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(37): GT91771-807
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07149-51
00000000nam#a2200000u##4500
00153229
00221
004977972F9-2CF4-4F12-97E9-3DDA181A58F6
005202304210908
008230404s2023 vm eng
0091 0
020 |a9786043983326|c459000
039|a20230421091107|blinhnm|c20230404094750|dlinhnm|y20230403092020|zlinhnm
082 |a621|bFUN
242|aCơ sở cơ khí
245 |aFundamentals of mechanical engineering / |cTS. Lê Hồng Chương ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bHồng Đức, |c2023
300 |a197 p. : |bill. ; |c24 cm.
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
650|aMechanical engineering
700 |aNgô, Thanh Long
700 |aLê, Hồng Chương
700 |aPhạm, Đình Sùng
700|aNguyễn, Hoàng Giang
700|aĐỗ, Văn Nhất
700|aNguyễn, Quốc Dũng
700|aTống, Đức Năng
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(37): GT91771-807
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07149-51
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang4/3.4.230002thumbimage.jpg
890|a40|b1|c1|d7
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07149 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621 FUN Giáo trình 1
2 TK07150 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621 FUN Giáo trình 2
3 TK07151 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621 FUN Giáo trình 3
4 GT91771 Kho giáo trình - Tầng 5 621 FUN Giáo trình 4
5 GT91772 Kho giáo trình - Tầng 5 621 FUN Giáo trình 5
6 GT91773 Kho giáo trình - Tầng 5 621 FUN Giáo trình 6
7 GT91774 Kho giáo trình - Tầng 5 621 FUN Giáo trình 7
8 GT91775 Kho giáo trình - Tầng 5 621 FUN Giáo trình 8
9 GT91776 Kho giáo trình - Tầng 5 621 FUN Giáo trình 9
10 GT91777 Kho giáo trình - Tầng 5 621 FUN Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI