DDC 621.43
Tác giả CN Trần, Đức Hiếu
Nhan đề Giáo trình động cơ đốt trong / TS. Trần Đức Hiếu
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2023
Mô tả vật lý 278 tr. : minh họa ; 24 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 275
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Tóm tắt Giới thiệu các kiến thức cơ bản về động cơ đốt trong kiểu pison như: chu trình lí tưởng và chu trình làm việc của động cơ đốt trong, nhiên liệu và hệ thống cung cấp nhiên liệu cho động cơ, tăng áp cho động cơ, chế độ làm việc và đặc tính của động cơ
Thuật ngữ chủ đề Ô tô
Thuật ngữ chủ đề Cơ khí
Môn học Động cơ đốt trong
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(47): GT91724-70
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07146-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00153217
00211
0040FC51EB7-B99E-4055-A074-58A77FB25D15
005202401101447
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a97860472326|c439000
039|a20240110144654|bthuydh|c20230403162655|dlinhnm|y20230331100204|zlinhnm
082 |a621.43|bTR-H
100 |aTrần, Đức Hiếu
245 |aGiáo trình động cơ đốt trong / |cTS. Trần Đức Hiếu
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2023
300 |a278 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
500 |aThư mục: tr. 275
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
520 |aGiới thiệu các kiến thức cơ bản về động cơ đốt trong kiểu pison như: chu trình lí tưởng và chu trình làm việc của động cơ đốt trong, nhiên liệu và hệ thống cung cấp nhiên liệu cho động cơ, tăng áp cho động cơ, chế độ làm việc và đặc tính của động cơ
650|aÔ tô
650|aCơ khí
690 |aĐộng cơ đốt trong
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(47): GT91724-70
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07146-8
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang4/3.4.230001thumbimage.jpg
890|a50|b51|c1|d28
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07146 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.43 TR-H Giáo trình 1
2 TK07147 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.43 TR-H Giáo trình 2
3 TK07148 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.43 TR-H Giáo trình 3
4 GT91724 Kho giáo trình - Tầng 5 621.43 TR-H Giáo trình 4
5 GT91725 Kho giáo trình - Tầng 5 621.43 TR-H Giáo trình 5 Hạn trả:15-04-2024
6 GT91726 Kho giáo trình - Tầng 5 621.43 TR-H Giáo trình 6
7 GT91727 Kho giáo trình - Tầng 5 621.43 TR-H Giáo trình 7 Hạn trả:29-07-2024
8 GT91728 Kho giáo trình - Tầng 5 621.43 TR-H Giáo trình 8 Hạn trả:13-05-2024
9 GT91729 Kho giáo trình - Tầng 5 621.43 TR-H Giáo trình 9
10 GT91730 Kho giáo trình - Tầng 5 621.43 TR-H Giáo trình 10 Hạn trả:13-05-2024
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI