DDC 620.112
Nhan đề Bài tập sức bền vật liệu. Tập 2 / Đặng Xuân Hùng (chủ biên) ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2022
Mô tả vật lý 140 tr. : minh họa ; 27 cm.
Phụ chú Phụ lục: tr. 127-135; Thư mục: tr. 136
Tóm tắt Trình bày lý thuyết và phần nội dung bài tập tự giải về các bài toán của thanh phẳng chịu lực phức tạp, bài toán ổn định của thanh phẳng chịu nén đúng tâm, bài toán của thanh chịu tải trọng động và về phương pháp tính độ bền kết cấu theo tải trọng giới hạn
Từ khóa tự do Thanh phẳng
Từ khóa tự do Kết cấu
Từ khóa tự do Tải trọng
Môn học Sức bền vật liệu
Tác giả(bs) CN Nguyễn Tất Thắng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Long
Tác giả(bs) CN Đặng Xuân Hùng
Tác giả(bs) CN Trần Minh Tú
Tác giả(bs) CN Dương Thành Huân
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(297): GT91232-528
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07084-6
00000000nam#a2200000ui#4500
00152416
00211
004BB8AE061-D543-45DF-9050-75D9B5CCED95
005202212010929
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786048265076|c94000
039|y20221201093430|zlinhnm
082 |a620.112|bBAI (2)
245 |aBài tập sức bền vật liệu. |pTập 2 / |cĐặng Xuân Hùng (chủ biên) ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2022
300 |a140 tr. : |bminh họa ; |c27 cm.
500 |aPhụ lục: tr. 127-135; Thư mục: tr. 136
520 |aTrình bày lý thuyết và phần nội dung bài tập tự giải về các bài toán của thanh phẳng chịu lực phức tạp, bài toán ổn định của thanh phẳng chịu nén đúng tâm, bài toán của thanh chịu tải trọng động và về phương pháp tính độ bền kết cấu theo tải trọng giới hạn
653 |aThanh phẳng
653 |aKết cấu
653 |aTải trọng
690 |aSức bền vật liệu
700 |aNguyễn Tất Thắng
700 |aNguyễn Văn Long
700 |aĐặng Xuân Hùng
700|aTrần Minh Tú
700|aDương Thành Huân
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(297): GT91232-528
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07084-6
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2022/nhapthang11/huong30.11.220001thumbimage.jpg
890|a300|b166|c1|d47
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 GT91268 Kho giáo trình - Tầng 5 620.112 BAI (2) Giáo trình 40
2 GT91270 Kho giáo trình - Tầng 5 620.112 BAI (2) Giáo trình 42 Hạn trả:10-07-2023
3 TK07084 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 620.112 BAI (2) Giáo trình 1
4 TK07085 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 620.112 BAI (2) Giáo trình 2
5 TK07086 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 620.112 BAI (2) Giáo trình 3
6 GT91232 Kho giáo trình - Tầng 5 620.112 BAI (2) Giáo trình 4
7 GT91233 Kho giáo trình - Tầng 5 620.112 BAI (2) Giáo trình 5
8 GT91234 Kho giáo trình - Tầng 5 620.112 BAI (2) Giáo trình 6
9 GT91235 Kho giáo trình - Tầng 5 620.112 BAI (2) Giáo trình 7
10 GT91236 Kho giáo trình - Tầng 5 620.112 BAI (2) Giáo trình 8
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI