DDC 364.3
Nhan đề Theo dấu chân cảnh sát điều tra. Tập 5 / Đức Cường... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an Nhân dân, 2020
Mô tả vật lý 415 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Tập hợp một số bài viết về những nỗ lực không mệt mỏi của các cán bộ, chiến sỹ cảnh sát điều tra trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm đem lại niềm tin yêu cuộc sống cho nhân dân. Đồng thời trang bị thêm tri thức về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, từ đó biết cách phòng tránh cho bản thân và gia đình
Từ khóa tự do Bài viết
Từ khóa tự do Tội phạm
Từ khóa tự do Vụ án
Tác giả(bs) CN Đức Cường
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06751-3
00000000nam#a2200000ui#4500
00147025
00212
0043B1BC8F3-1254-4F9E-AB0E-672862597B3B
005202201101615
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786047247950
039|a20220110161521|blinhnm|c20220110161459|dlinhnm|y20210714151843|zlinhnm
082 |a364.3|bTHE (5)
245 |aTheo dấu chân cảnh sát điều tra. |nTập 5 / |cĐức Cường... [et al.]
260 |aHà Nội : |bCông an Nhân dân, |c2020
300 |a415 tr. ; |c21 cm.
520 |aTập hợp một số bài viết về những nỗ lực không mệt mỏi của các cán bộ, chiến sỹ cảnh sát điều tra trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm đem lại niềm tin yêu cuộc sống cho nhân dân. Đồng thời trang bị thêm tri thức về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, từ đó biết cách phòng tránh cho bản thân và gia đình
653 |aBài viết
653 |aTội phạm
653 |aVụ án
700 |aĐức Cường
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06751-3
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2021/theodauchanscdtthumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06751 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 364.3 THE (5) Sách Tiếng Việt 1
2 TK06752 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 364.3 THE (5) Sách Tiếng Việt 2
3 TK06753 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 364.3 THE (5) Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI