DDC 895.92234
Tác giả CN Trần Đông A
Nhan đề Điệp viên Ares tự thuật / Trần Đông A (biên soạn)
Thông tin xuất bản H. : Công an Nhân dân, 2020
Mô tả vật lý 375tr. : ảnh ; 21cm.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Tự truyện
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06748-50
00000000nam#a2200000ui#4500
00147024
00212
0040BE545F9-CF4D-4865-B5C5-EC0CAE846DC4
005202112171601
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786047248377
039|a20211217160110|blinhnm|y20210714110415|zlinhnm
082 |a895.92234|bTR-A
100 |aTrần Đông A
245 |aĐiệp viên Ares tự thuật / |cTrần Đông A (biên soạn)
260 |aH. : |bCông an Nhân dân, |c2020
300 |a375tr. : |bảnh ; |c21cm.
653 |aViệt Nam
653 |a Tự truyện
653 |aVăn học hiện đại
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06748-50
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2021/2thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06748 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 895.92234 TR-A Sách Tiếng Việt 1
2 TK06749 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 895.92234 TR-A Sách Tiếng Việt 2
3 TK06750 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 895.92234 TR-A Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI