DDC 333.916409597
Tác giả CN Phạm Công Chính
Nhan đề An ninh kinh tế biển trên vùng biển, đảo Tây Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / TS. Phạm Công Chính
Thông tin xuất bản H. : Công an nhân dân, 2020
Mô tả vật lý 303tr. ; 21cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận về an ninh kinh tế biển trên vùng biển đảo Việt Nam, đánh giá thực tiễn an ninh kinh tế biển và bảo vệ an ninh kinh tế biển trên vùng biển, đảo Tây Nam, đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm bổ sung, hoàn thiện lý luận và nâng cao hiệu quả bảo vệ an ninh kinh tế biển trên vùng biển, đảo Tây Nam thời gian tới
Từ khóa tự do Kinh tế biển
Từ khóa tự do Đảo Tây Nam
Từ khóa tự do Vùng biển
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06745-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00147023
00212
0042CD10C0D-1BAA-4167-A4E3-ED4B61797E1B
005202112171603
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786047248278
039|a20211217160343|blinhnm|y20210714105952|zlinhnm
082 |a333.916409597|bPH-C
100 |aPhạm Công Chính
245 |aAn ninh kinh tế biển trên vùng biển, đảo Tây Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : |bSách chuyên khảo / |cTS. Phạm Công Chính
260 |aH. : |bCông an nhân dân, |c2020
300 |a303tr. ; |c21cm.
520 |aTrình bày những vấn đề lý luận về an ninh kinh tế biển trên vùng biển đảo Việt Nam, đánh giá thực tiễn an ninh kinh tế biển và bảo vệ an ninh kinh tế biển trên vùng biển, đảo Tây Nam, đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm bổ sung, hoàn thiện lý luận và nâng cao hiệu quả bảo vệ an ninh kinh tế biển trên vùng biển, đảo Tây Nam thời gian tới
653 |aKinh tế biển
653 |aĐảo Tây Nam
653 |aVùng biển
653|aViệt Nam
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06745-7
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2021/4thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06745 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 333.916409597 PH-C Sách Tiếng Việt 1
2 TK06746 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 333.916409597 PH-C Sách Tiếng Việt 2
3 TK06747 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 333.916409597 PH-C Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI