DDC 362.293071
Nhan đề Cẩm nang pháp luật về phòng, chống ma tuý học đường / TS. Nguyễn Minh Đức (chủ biên)... [et al.]
Thông tin xuất bản H. : Công an Nhân dân, 2020
Mô tả vật lý 311tr. : minh họa ; 21cm.
Tóm tắt Nhận thức chung về ma tuý, tệ nạn và tác hại của ma tuý, nhận diện tình trạng nghiện ma tuý và cách phòng, tránh; nhóm các hành vi vi phạm pháp luật về ma tuý và cách phòng, tránh; trách nhiệm của học sinh, sinh viên, gia đình và nhà trường trong phòng chống ma tuý và một số văn bản pháp luật quy định về công tác phòng chống ma tuý
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Trường học
Từ khóa tự do Ma túy
Tác giả(bs) CN Nguyễn Minh Đức
Tác giả(bs) CN Đỗ Hương Cúc
Tác giả(bs) CN Nguyễn Minh Hiển
Tác giả(bs) CN Nguyễn Tiến Dũng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Xuân Hữu
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06742-4
00000000nam#a2200000ui#4500
00147022
00212
004F80598FC-23A3-4C39-A0FF-5E15BA56318C
005202112171602
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786047247936
039|a20211217160250|blinhnm|y20210714105412|zlinhnm
082 |a362.293071|bCÂM
245 |aCẩm nang pháp luật về phòng, chống ma tuý học đường / |cTS. Nguyễn Minh Đức (chủ biên)... [et al.]
260 |aH. : |bCông an Nhân dân, |c2020
300 |a311tr. : |bminh họa ; |c21cm.
520 |aNhận thức chung về ma tuý, tệ nạn và tác hại của ma tuý, nhận diện tình trạng nghiện ma tuý và cách phòng, tránh; nhóm các hành vi vi phạm pháp luật về ma tuý và cách phòng, tránh; trách nhiệm của học sinh, sinh viên, gia đình và nhà trường trong phòng chống ma tuý và một số văn bản pháp luật quy định về công tác phòng chống ma tuý
653 |aViệt Nam
653 |aTrường học
653 |aMa túy
700 |aNguyễn Minh Đức
700 |aĐỗ Hương Cúc
700 |aNguyễn Minh Hiển
700|aNguyễn Tiến Dũng
700|aNguyễn Xuân Hữu
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06742-4
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2021/3thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06742 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 362.293071 CÂM Sách Tiếng Việt 1
2 TK06743 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 362.293071 CÂM Sách Tiếng Việt 2
3 TK06744 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 362.293071 CÂM Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI