DDC 690.24
Tác giả CN Lê Văn Kiểm
Nhan đề Hư hỏng, sửa chữa, gia cường kết cấu bê tông cốt thép / Lê Văn Kiểm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2009
Mô tả vật lý 298 tr. ; : minh họa ; 27 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 292
Tóm tắt Giới thiệu những khái niệm cơ bản, kiểm định chất lượng bê tông, những hư hỏng bê tông và nguyên nhân, kĩ thuật sửa chữa bê tông, sửa chữa sàn bê tông, sửa chữa vết nứt trong bê tông, sửa chữa bê tông cốt thép chất lượng xấu; sửa chữa rò rỉ, thấm nước qua bê tông; sửa chữa bê tông các công trình đặc biệt, gia cường kết cấu bằng tăng tiết diện, gia cường cột bằng thép hình, gia cường dầm bằng gối tựa cứng...
Thuật ngữ chủ đề Hư hỏng
Thuật ngữ chủ đề Sửa chữa
Thuật ngữ chủ đề Kết cấu bê tông cốt thép
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(15): GT32454-68
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK04514-6
Tệp tin điện tử https://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/phongdocmo/huhongsuachuagiacuongkcbtct/1noidung_01.jpg
Tệp tin điện tử https://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/phongdocmo/huhongsuachuagiacuongkcbtct/1noidung_01.jpg
Tệp tin điện tử https://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/phongdocmo/huhongsuachuagiacuongkcbtct/1noidung_02.jpg
Tệp tin điện tử https://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/phongdocmo/huhongsuachuagiacuongkcbtct/huhongsuachuagiacuongkcbtctlevankiem.pdf
Tệp tin điện tử https://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/phongdocmo/huhongsuachuagiacuongkcbtct/huhongsuachuagiacuongkcbtctlevankiem.pdf
00000000nam#a2200000ua#4500
0013442
00212
0049F672960-DA38-46BD-9A08-09BF5A494969
005202211070945
008160608s2009 vm vie
0091 0
020 |c78000
039|a20221107094939|blinhnm|c20221107094910|dlinhnm|y20161109153758|zhuyenht
041 |aVIE
082 |a690.24|bLÊ-K
100 |aLê Văn Kiểm
245 |aHư hỏng, sửa chữa, gia cường kết cấu bê tông cốt thép / |cLê Văn Kiểm
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2009
300 |a298 tr. ; : |bminh họa ; |c27 cm.
500|aThư mục: tr. 292
520|aGiới thiệu những khái niệm cơ bản, kiểm định chất lượng bê tông, những hư hỏng bê tông và nguyên nhân, kĩ thuật sửa chữa bê tông, sửa chữa sàn bê tông, sửa chữa vết nứt trong bê tông, sửa chữa bê tông cốt thép chất lượng xấu; sửa chữa rò rỉ, thấm nước qua bê tông; sửa chữa bê tông các công trình đặc biệt, gia cường kết cấu bằng tăng tiết diện, gia cường cột bằng thép hình, gia cường dầm bằng gối tựa cứng...
650|aHư hỏng
650|aSửa chữa
650|aKết cấu bê tông cốt thép
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(15): GT32454-68
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK04514-6
856|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/phongdocmo/huhongsuachuagiacuongkcbtct/1noidung_01.jpg
856|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/phongdocmo/huhongsuachuagiacuongkcbtct/1noidung_01.jpg
856|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/phongdocmo/huhongsuachuagiacuongkcbtct/1noidung_02.jpg
856|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/phongdocmo/huhongsuachuagiacuongkcbtct/huhongsuachuagiacuongkcbtctlevankiem.pdf
856|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/phongdocmo/huhongsuachuagiacuongkcbtct/huhongsuachuagiacuongkcbtctlevankiem.pdf
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/phongdocmo/huhongsuachuagiacuongkcbtct/1noidung_01thumbimage.jpg
890|a18|b49|c1|d38
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK04514 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690.24 LE-K Sách Tiếng Việt 1
2 TK04515 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690.24 LE-K Sách Tiếng Việt 2
3 TK04516 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690.24 LE-K Sách Tiếng Việt 3
4 GT32454 Kho giáo trình - Tầng 5 690.24 LÊ - K Sách Tiếng Việt 4 Hạn trả:22-06-2024
5 GT32455 Kho giáo trình - Tầng 5 690.24 LÊ - K Sách Tiếng Việt 5 Sách mất - Sách đền
6 GT32456 Kho giáo trình - Tầng 5 690.24 LÊ - K Sách Tiếng Việt 6 Hạn trả:08-06-2023
7 GT32457 Kho giáo trình - Tầng 5 690.24 LÊ - K Sách Tiếng Việt 7 Hạn trả:08-01-2024
8 GT32458 Kho giáo trình - Tầng 5 690.24 LÊ - K Sách Tiếng Việt 8 Sách mất - Sách đền
9 GT32459 Kho giáo trình - Tầng 5 690.24 LÊ - K Sách Tiếng Việt 9
10 GT32460 Kho giáo trình - Tầng 5 690.24 LÊ - K Sách Tiếng Việt 10 Hạn trả:03-08-2018
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI