DDC 624.1
Tác giả CN Arya, Chanakya.
Nhan đề Design of structural elements : concrete, steelwork, masonry and timber designs to British standards and Eurocodes / Chanakya Arya.
Nhan đề khác Concrete, steelwork, masonry, and timber design to British standards and Eurocodes.
Lần xuất bản 3rd ed.
Thông tin xuất bản London ;New York : Spon Press, 2009.
Mô tả vật lý xvii, 502 p. : ill. ; 26 cm.
Phụ chú Title from e-book title screen (viewed September 27, 2009).
Thuật ngữ chủ đề Structural design-Standards-Europe.
Thuật ngữ chủ đề Structural design-Standards-Great Britain.
Môn học Kiến trúc
Môn học Cơ học kết cấu
Môn học Kết cấu Bê tông cốt thép
Tác giả(bs) TT MyiLibrary.
00001652nam a2200385 a 4500
0013145
0022
003CaONFJC
00497A3F152-EC3C-46AE-9910-6AEB87233383
005201111221552
006m d
007cr zn |
008081016s2009 enka sb 001 0 eng
0091 0
020 |a0203926501 (ebook : alk. paper)
020 |a0415467195 (hardback : alk. paper)
020 |a0415467209 (pbk. : alk. paper)
020 |a9780203926505 (ebook : alk. paper)
020 |a9780415467193 (hardback : alk. paper)
020 |a9780415467209 (pbk. : alk. paper)
037 |a208528|bMIL
039|a20161102173841|byenpt|c22-Nov-2011 08:53:04|dretbatler|y22-Nov-2011 08:45:12|zretbatler
040 |aCaONFJC|cCaONFJC
043 |ae------|ae-uk---
082|a624.1
1001 |aArya, Chanakya.
24510|aDesign of structural elements : |bconcrete, steelwork, masonry and timber designs to British standards and Eurocodes / |cChanakya Arya.|h[electronic resource] :
24630|aConcrete, steelwork, masonry, and timber design to British standards and Eurocodes.
250 |a3rd ed.
260 |aLondon ;|aNew York : |bSpon Press, |c2009.
300 |axvii, 502 p. : |bill. ; |c26 cm.
500 |aTitle from e-book title screen (viewed September 27, 2009).
504 |aIncludes bibliographical references and index.
533 |aElectronic reproduction.|bUK :|cMyiLibrary,|d2009.
650 0|aStructural design|xStandards|zEurope.
650 0|aStructural design|xStandards|zGreat Britain.
655 7|2local.|aElectronic books.
690|aKiến trúc
690|aCơ học kết cấu
690|aKết cấu Bê tông cốt thép
7102 |aMyiLibrary.
7760 |cOriginal.|w(DLC) 2008043080.
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/624_congchanh/designofstructuralelementsthumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0
999|aThư viện Đại học Nha Trang
Không tìm thấy biểu ghi nào
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI