• Luận văn, Luận ánLuận án
  • Ký hiệu PL/XG: NG-C
    Nhan đề: Bê tông nhẹ trên cơ sở xi măng và sợi hữu cơ cho công trình xây dựng trên nền đất yếu vùng đồng bằng sông Cửu Long:

DDC
Tác giả CN Nguyễn Văn Chánh
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Bê tông nhẹ trên cơ sở xi măng và sợi hữu cơ cho công trình xây dựng trên nền đất yếu vùng đồng bằng sông Cửu Long: Luận án Tiến sỹ kỹ thuật chuyên ngành: Công nghệ vật liệu xây dựng; MS: 21506/ Nguyễn Văn Chánh; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TSKH Phùng Văn Lự, PGS.TS Phan Xuân Hoàng
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD, 2002
Mô tả vật lý 171 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Xi măng
Từ khóa tự do Nền đất yếu
Từ khóa tự do Sợi hữu cơ
Từ khóa tự do Công trình xây dựng
Môn học Công nghệ vật liệu xây dựng
Tác giả(bs) CN Phùng Văn Lự
Tác giả(bs) CN Phan Xuân Hoàng
Địa chỉ TVXDKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3(1): LA00181
00000000nam#a2200000ui#4500
0018045
00242
004A25C2E29-CD39-420A-9C64-343DAF5BAB9B
005201810031447
008081223s2002 vm| vie
0091 0
039|a20181003144435|bthuctap1|c20180406145339|dduocnd|y20170222162755|zminhdn
082 |bNG-C
100 |aNguyễn Văn Chánh
110 |aTrường ĐHXD
245 |aBê tông nhẹ trên cơ sở xi măng và sợi hữu cơ cho công trình xây dựng trên nền đất yếu vùng đồng bằng sông Cửu Long: |bLuận án Tiến sỹ kỹ thuật chuyên ngành: Công nghệ vật liệu xây dựng; MS: 21506/ |cNguyễn Văn Chánh; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TSKH Phùng Văn Lự, PGS.TS Phan Xuân Hoàng
260 |aH. : |bĐHXD, |c2002
300 |a171 tr. ; |c30 cm.
653 |aXi măng
653 |aNền đất yếu
653 |aSợi hữu cơ
653 |aCông trình xây dựng
690 |aCông nghệ vật liệu xây dựng
700 |aPhùng Văn Lự
700 |aPhan Xuân Hoàng
852|aTVXD|bKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3|j(1): LA00181
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/luanantiensy/la00181nguyenvanchanh/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a1|c1|b0|d8
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 LA00181 Kho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3 NG-C Luận văn, Luận án 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI