• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: 624.1 HÔ-H
    Nhan đề: Ảnh hưởng của hố đào sâu đối với công trình lân cận. Biện pháp phòng ngừa và dự báo :

DDC 624.1
Tác giả CN Hồ Mạnh Hùng
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Ảnh hưởng của hố đào sâu đối với công trình lân cận. Biện pháp phòng ngừa và dự báo : Luận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành Địa kỹ thuật xây dựng. Mã số: 60580211 / Hồ Mạnh Hùng; Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Bá Kế
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2010
Mô tả vật lý 80tr. : Phụ lục ; 30 cm.
Từ khóa tự do Hố đào
Từ khóa tự do Công trình xây dựng
Môn học Địa kỹ thuật xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Bá Kế
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV01916
00000000nam#a2200000ui#4500
0015239
0024
004B665E13E-1E82-4B7D-8E87-2194BD22E382
005201612271504
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20161227150810|zthuctap1
082 |a624.1|bHÔ-H
100 |aHồ Mạnh Hùng
110 |aTrường ĐHXD
245 |aẢnh hưởng của hố đào sâu đối với công trình lân cận. Biện pháp phòng ngừa và dự báo : |bLuận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành Địa kỹ thuật xây dựng. Mã số: 60580211 / |cHồ Mạnh Hùng; Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Bá Kế
260 |aH. : |bĐHXD|c2010
300 |a80tr. : |bPhụ lục ; |c30 cm.
653 |aHố đào
653 |aCông trình xây dựng
690 |aĐịa kỹ thuật xây dựng
700 |aNguyễn Bá Kế
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV01916
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 LV01916 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.1 HÔ-H Luận văn, Luận án 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI