DDC 343.597
Nhan đề Các quy định pháp luật về xây dựng cơ bản
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1994
Mô tả vật lý 891 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Quy định pháp luật
Từ khóa tự do Công trình xây dựng
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK04149-51
00000000nam#a2200000ua#4500
0011425
00212
004FD71D9CD-B5E5-46A8-83A3-CAB97855287C
005202204071459
008160608s1994 vm vie
0091 0
020 |c70.000
039|a20220407150036|bhuongpt|y20161003152524|zthuctap3
082 |a343.597|bCAC
245 |aCác quy định pháp luật về xây dựng cơ bản
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia, |c1994
300 |a891 tr. ; |c24 cm.
653 |aQuy định pháp luật
653 |aCông trình xây dựng
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK04149-51
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang4/huong07.04.220001thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK04149 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 343.597 CAC Sách Tiếng Việt 3
2 TK04150 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 343.597 CAC Sách Tiếng Việt 4
3 TK04151 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 343.597 CAC Sách Tiếng Việt 5
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI