DDC 658.8
Tác giả CN Nguyễn Đăng Hạc
Nhan đề Giáo trình marketing của doanh nghiệp xây dựng / GS.TS Nguyễn Đăng Hạc
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2016
Mô tả vật lý 27tr. ; 237cm.
Tóm tắt Xây dựng phương pháp quản lý hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng. Nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nhận thầu trên thị trường vùng và thị trường ngành. Phân tích những đặc điểm của sản phẩm xây dựng và thị trường xây dựng.
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Tiếp thị
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(197): GT72721-917
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK05812-4
00000000nam#a2200000ua#4500
0016637
00211
0041F8DD9F9-7326-4B9A-9718-7120ED674426
005201810170935
008160608s2016 vm vie
0091 0
020 |c119000
039|a20181017093526|blinhnm|c20181015162406|dlinhnm|y20170111150113|zlinhnm
082 |a658.8|bNG-H
100 |aNguyễn Đăng Hạc
245 |aGiáo trình marketing của doanh nghiệp xây dựng / |cGS.TS Nguyễn Đăng Hạc
260 |aH. : |bXây dựng, |c2016
300 |a27tr. ; |c237cm.
520 |aXây dựng phương pháp quản lý hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng. Nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nhận thầu trên thị trường vùng và thị trường ngành. Phân tích những đặc điểm của sản phẩm xây dựng và thị trường xây dựng.
653 |aQuản lý
653 |aTiếp thị
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(197): GT72721-917
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK05812-4
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2017/giaotrinhmarketingcuadoanhnghiepdoanhxaydungthumbimage.jpg
890|a200|b580|c1|d54
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK05812 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658.8 NG-H Giáo trình 1
2 TK05813 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658.8 NG-H Giáo trình 2
3 TK05814 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658.8 NG-H Giáo trình 3
4 GT72721 Kho giáo trình - Tầng 5 658.8 NG-H Giáo trình 4 Hạn trả:31-05-2024
5 GT72722 Kho giáo trình - Tầng 5 658.8 NG-H Giáo trình 5 Hạn trả:07-09-2023
6 GT72723 Kho giáo trình - Tầng 5 658.8 NG-H Giáo trình 6 Hạn trả:07-06-2019
7 GT72724 Kho giáo trình - Tầng 5 658.8 NG-H Giáo trình 7 Hạn trả:02-11-2023
8 GT72725 Kho giáo trình - Tầng 5 658.8 NG-H Giáo trình 8
9 GT72726 Kho giáo trình - Tầng 5 658.8 NG-H Giáo trình 9
10 GT72727 Kho giáo trình - Tầng 5 658.8 NG-H Giáo trình 10 Hạn trả:01-06-2024
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI