DDC 658.8
Tác giả CN Rutledge, Patrice - Anne
Nhan đề Làm giàu từ mạng xã hội / Patrice - Anne Rutledge; Người dịch: Ngô Lan Hương
Thông tin xuất bản H. : Lao động - Xã hội, Công ty sách Alpha, 2012
Mô tả vật lý 289tr. ; 21cm.
Tóm tắt Cung cấp kiến thức nền tảng về mạng xã hội nhằm củng cố, nâng cao công việc, động cơ, mục tiêu và cuộc sống của người đọc.
Từ khóa tự do Mạng xã hội
Từ khóa tự do Bán hàng
Từ khóa tự do Tiếp thị
Tác giả(bs) CN Ngô Lan Hương
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK05910
00000000nam#a2200000ua#4500
00117297
0021
0044D02BF4E-F278-4B5A-BCC0-191AC0585BD7
005201710031503
008160608s2012 vm vie
0091 0
020 |c69000
039|y20171003151120|zlinhnm
082 |a658.8|bRUT
100 |aRutledge, Patrice - Anne
245 |aLàm giàu từ mạng xã hội / |cPatrice - Anne Rutledge; Người dịch: Ngô Lan Hương
260 |aH. : |bLao động - Xã hội, Công ty sách Alpha, |c2012
300 |a289tr. ; |c21cm.
520 |aCung cấp kiến thức nền tảng về mạng xã hội nhằm củng cố, nâng cao công việc, động cơ, mục tiêu và cuộc sống của người đọc.
653 |aMạng xã hội
653 |aBán hàng
653 |aTiếp thị
700 |aNgô Lan Hương|edịch
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK05910
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2017/lamgiautumangxahoithumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK05910 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658.8 RUT Sách Tiếng Việt 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI