DDC 515
Nhan đề Bài tập giải tích I/ Phạm Đức Thoan (chủ biên)... [et al.]
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Đại học Quốc gia, 2016
Mô tả vật lý 292tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Tích phân
Từ khóa tự do Chuỗi
Từ khóa tự do Đạo hàm
Từ khóa tự do Dãy số
Từ khóa tự do Hàm số
Tác giả(bs) CN Trịnh Thị Minh Hằng
Tác giả(bs) CN Lê Viết Cường
Tác giả(bs) CN Mai Thị Hồng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Xuân Linh
Tác giả(bs) CN Phạm Đức Thoan
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(594): GT68612-849, GT68852, GT68854-9208
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK05766-8
00000000nam#a2200000ua#4500
0016599
00211
00455B65469-2354-4B1A-BC67-1FB8F4007D8D
005201810170936
008160608s2016 vm vie
0091 0
020 |c48500
039|a20181017093610|blinhnm|c20181015163633|dlinhnm|y20170105110525|zlinhnm
082 |a515|bBAI
245 |aBài tập giải tích I/ |cPhạm Đức Thoan (chủ biên)... [et al.]
260 |aH. : |bNxb. Đại học Quốc gia, |c2016
300 |a292tr. ; |c24cm.
653 |aTích phân
653 |aChuỗi
653 |aĐạo hàm
653 |aDãy số
653 |aHàm số
700|aTrịnh Thị Minh Hằng
700|aLê Viết Cường
700|aMai Thị Hồng
700|aNguyễn Xuân Linh
700|aPhạm Đức Thoan
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(594): GT68612-849, GT68852, GT68854-9208
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK05766-8
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/biagioithieu/biasach/baitapgiaitich1_2017thumbimage.jpg
890|a597|b1431|c1|d294
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 GT68709 Kho giáo trình - Tầng 5 515 BAI Giáo trình 101
2 GT68710 Kho giáo trình - Tầng 5 515 BAI Giáo trình 102
3 GT68711 Kho giáo trình - Tầng 5 515 BAI Giáo trình 103 Hạn trả:28-11-2023
4 GT68712 Kho giáo trình - Tầng 5 515 BAI Giáo trình 104 Sách mất - Sách đền
5 GT68713 Kho giáo trình - Tầng 5 515 BAI Giáo trình 105 Hạn trả:01-07-2024
6 GT68714 Kho giáo trình - Tầng 5 515 BAI Giáo trình 106
7 GT68715 Kho giáo trình - Tầng 5 515 BAI Giáo trình 107 Sách mất - Sách đền
8 GT68716 Kho giáo trình - Tầng 5 515 BAI Giáo trình 108 Hạn trả:07-03-2020
9 GT68717 Kho giáo trình - Tầng 5 515 BAI Giáo trình 109 Sách mất - Sách đền
10 GT68718 Kho giáo trình - Tầng 5 515 BAI Giáo trình 110 Hạn trả:06-04-2019
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI