DDC 557
Tác giả CN Nguyễn, Thị Kim Thái
Nhan đề Sinh thái học và bảo vệ môi trường / PTS. Nguyễn Thị Kim Thái, GV. Lê Hiền Thảo
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 1999
Mô tả vật lý 182 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Giới thiệu những kiến thức cơ bản của sinh thái học, ứng dụng của sinh thái học trong kỹ thuật môi trường: Các nguyên nhân và bản chất của ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, ô nhiễm nhiệt cũng như ảnh hưởng của ô nhiễm tới chất lượng môi trường sống và sức khỏe cộng đồng.
Từ khóa tự do Bảo vệ môi trường
Từ khóa tự do Bảo vệ nguồn nước
Từ khóa tự do Hệ sinh thái
Từ khóa tự do Ô nhiễm môi trường
Từ khóa tự do Sinh thái học
Tác giả(bs) CN Lê, Hiền Thảo
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00592-4
00000000nam#a2200000ua#4500
001257
0021
004E4EE6802-1AFD-4D64-AE5B-B1552A9ED49C
005202204011031
008160608s1999 vm vie
0091 0
020 |c28,000
039|a20220401103255|bhuongpt|c20220401102415|dhuongpt|y20160826105604|zthuydh
041 |aVie
082 |a557|bNG-T
100 |aNguyễn, Thị Kim Thái|cPTS.
245 |aSinh thái học và bảo vệ môi trường / |cPTS. Nguyễn Thị Kim Thái, GV. Lê Hiền Thảo
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c1999
300 |a182 tr. ; |c27 cm.
520|aGiới thiệu những kiến thức cơ bản của sinh thái học, ứng dụng của sinh thái học trong kỹ thuật môi trường: Các nguyên nhân và bản chất của ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, ô nhiễm nhiệt cũng như ảnh hưởng của ô nhiễm tới chất lượng môi trường sống và sức khỏe cộng đồng.
653 |aBảo vệ môi trường
653 |aBảo vệ nguồn nước
653 |aHệ sinh thái
653 |aÔ nhiễm môi trường
653 |aSinh thái học
700 |aLê, Hiền Thảo
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00592-4
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang4/huong01.04.220002thumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d13
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK00592 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 557 NG - T Sách Tiếng Việt 1
2 TK00593 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 557 NG - T Sách Tiếng Việt 2
3 TK00594 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 557 NG - T Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI