DDC 363.7
Tác giả CN Nguyễn Thị Kim Thái
Nhan đề Sinh thái học và bảo vệ môi trường / PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Thái, TS. Lê Thị Hiền Thảo
Lần xuất bản Tái bản có bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội. : Xây dựng, 2003
Mô tả vật lý 248 tr. : minh họa ; 27 cm.
Phụ chú Phụ lục: tr. 241-243
Tóm tắt Cung cấp các kiến thức cơ bản và ứng dụng của sinh thái học trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường. Các nguyên nhân và bản chất của ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, ô nhiễm nhiệt, ảnh hưởng của ô nhiễm tới chất lượng môi trường sống và sức khoẻ cộng đồng
Từ khóa tự do Bảo vệ khí quyển
Từ khóa tự do Quản lí môi trường
Từ khóa tự do Hệ sinh thái
Từ khóa tự do Sinh thái học
Tác giả(bs) CN Lê Thị Hiền Thảo
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(32): GT16237-68
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK04137-9
00000000nam#a2200000ua#4500
0011421
00211
004A90BA890-C46C-4973-AF01-69137C94AD3D
005202203311021
008160608s2003 vm vie
0091 0
020 |c38.000
039|a20220331102147|blinhnm|c20220331101805|dlinhnm|y20161003151103|zthuctap1
082 |a363.7|bNG-T
100 |aNguyễn Thị Kim Thái|cPGS.TS
245 |aSinh thái học và bảo vệ môi trường / |cPGS.TS. Nguyễn Thị Kim Thái, TS. Lê Thị Hiền Thảo
250 |aTái bản có bổ sung
260 |aHà Nội. : |bXây dựng, |c2003
300 |a248 tr. : |bminh họa ; |c27 cm.
500|aPhụ lục: tr. 241-243
520|aCung cấp các kiến thức cơ bản và ứng dụng của sinh thái học trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường. Các nguyên nhân và bản chất của ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, ô nhiễm nhiệt, ảnh hưởng của ô nhiễm tới chất lượng môi trường sống và sức khoẻ cộng đồng
653 |aBảo vệ khí quyển
653 |aQuản lí môi trường
653 |aHệ sinh thái
653 |aSinh thái học
700 |aLê Thị Hiền Thảo
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(32): GT16237-68
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK04137-9
890|a35|b169|c1|d43
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK04137 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 363.7 NG-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK04138 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 363.7 NG-T Sách Tiếng Việt 2
3 TK04139 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 363.7 NG-T Sách Tiếng Việt 3
4 GT16237 Kho giáo trình - Tầng 5 363.7 NG-T Giáo trình 4 Hạn trả:07-06-2024
5 GT16238 Kho giáo trình - Tầng 5 363.7 NG-T Giáo trình 5 Hạn trả:07-06-2024
6 GT16239 Kho giáo trình - Tầng 5 363.7 NG-T Giáo trình 6 Hạn trả:03-06-2024
7 GT16240 Kho giáo trình - Tầng 5 363.7 NG-T Giáo trình 7 Hạn trả:06-06-2024
8 GT16241 Kho giáo trình - Tầng 5 363.7 NG-T Giáo trình 8 Hạn trả:13-10-2022
9 GT16242 Kho giáo trình - Tầng 5 363.7 NG-T Giáo trình 9 Hạn trả:03-06-2024
10 GT16243 Kho giáo trình - Tầng 5 363.7 NG-T Giáo trình 10 Hạn trả:05-01-2019
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI