DDC 624.175
Tác giả CN Nguyễn Lê Ninh
Nhan đề Gió bão - Tính toán tác động và cơ sở thiết kế phòng chống cho nhà : Sách chuyên khảo / Nguyễn Lê Ninh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2022
Mô tả vật lý 540 tr. : minh họa ; 24 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Tóm tắt Cung cấp những kiến thức cơ bản về gió, tác động gió trong hai tiêu chuẩn quan trọng đang được sử dụng ở Mỹ và Nga là ASCE 7-16 và SP 20.13330:2016; tác động gió dùng để thiết kế nhà và sự khác nhau trong thiết kế nhà phòng chống gió bão và động đất
Thuật ngữ chủ đề Tác động gió
Thuật ngữ chủ đề Gió
Thuật ngữ chủ đề Công trình xây dựng
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(97): GT90994-1090
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07072-4
00000000nam#a2200000ui#4500
00152191
00212
004622F332F-A09E-4255-B58A-D367B1B2B851
005202302070910
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786048268800|c313000
039|a20230207091132|blinhnm|c20221107151159|dlinhnm|y20221107091235|zlinhnm
082 |a624.175|bNG-N
100 |aNguyễn Lê Ninh
245 |aGió bão - Tính toán tác động và cơ sở thiết kế phòng chống cho nhà : |bSách chuyên khảo / |cNguyễn Lê Ninh
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2022
300 |a540 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
520 |aCung cấp những kiến thức cơ bản về gió, tác động gió trong hai tiêu chuẩn quan trọng đang được sử dụng ở Mỹ và Nga là ASCE 7-16 và SP 20.13330:2016; tác động gió dùng để thiết kế nhà và sự khác nhau trong thiết kế nhà phòng chống gió bão và động đất
650|aTác động gió
650|aGió
650|aCông trình xây dựng
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(97): GT90994-1090
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07072-4
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2022/nhapthang11/huong03.110220001thumbimage.jpg
890|a100|b1|c1|d6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07072 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.175 NG-N Sách Tiếng Việt 1
2 TK07073 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.175 NG-N Sách Tiếng Việt 2
3 TK07074 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.175 NG-N Sách Tiếng Việt 3
4 GT90994 Kho giáo trình - Tầng 5 624.175 NG-N Sách Tiếng Việt 4
5 GT90995 Kho giáo trình - Tầng 5 624.175 NG-N Sách Tiếng Việt 5
6 GT90996 Kho giáo trình - Tầng 5 624.175 NG-N Sách Tiếng Việt 6
7 GT90997 Kho giáo trình - Tầng 5 624.175 NG-N Sách Tiếng Việt 7
8 GT90998 Kho giáo trình - Tầng 5 624.175 NG-N Sách Tiếng Việt 8
9 GT90999 Kho giáo trình - Tầng 5 624.175 NG-N Sách Tiếng Việt 9
10 GT91000 Kho giáo trình - Tầng 5 624.175 NG-N Sách Tiếng Việt 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI