DDC 624.175
Tác giả CN Nguyễn Lê Ninh
Nhan đề Cơ sở tính toán tác động và thiết kế nhà phòng chống gió bão / Nguyễn Lê Ninh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2022
Mô tả vật lý 332 tr. : minh họa ; 24 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Tóm tắt Hệ thống các vấn đề cơ bản nhất liên quan đến gió, tác động gió và thiết kế nhà phòng chống gió bão
Thuật ngữ chủ đề Tác động gió
Thuật ngữ chủ đề Gió
Thuật ngữ chủ đề Công trình xây dựng
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(197): GT90514-710
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07066-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00151927
00211
004D814F96C-0993-4D5C-9A10-DECB37E3205A
005202210041632
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786048268787|c196000
039|y20221004163559|zlinhnm
082 |a624.175|bNG-N
100 |aNguyễn Lê Ninh
245 |aCơ sở tính toán tác động và thiết kế nhà phòng chống gió bão / |cNguyễn Lê Ninh
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2022
300 |a332 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
520 |aHệ thống các vấn đề cơ bản nhất liên quan đến gió, tác động gió và thiết kế nhà phòng chống gió bão
650|aTác động gió
650|aGió
650|aCông trình xây dựng
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(197): GT90514-710
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07066-8
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2022/nhapthang10/huong3.10.220002thumbimage.jpg
890|a200|b17|c1|d13
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 GT90548 Kho giáo trình - Tầng 5 624.175 NG-N Giáo trình 38
2 TK07066 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.175 NG-N Giáo trình 1
3 TK07067 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.175 NG-N Giáo trình 2
4 TK07068 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.175 NG-N Giáo trình 3
5 GT90514 Kho giáo trình - Tầng 5 624.175 NG-N Giáo trình 4
6 GT90515 Kho giáo trình - Tầng 5 624.175 NG-N Giáo trình 5
7 GT90516 Kho giáo trình - Tầng 5 624.175 NG-N Giáo trình 6
8 GT90517 Kho giáo trình - Tầng 5 624.175 NG-N Giáo trình 7
9 GT90518 Kho giáo trình - Tầng 5 624.175 NG-N Giáo trình 8
10 GT90519 Kho giáo trình - Tầng 5 624.175 NG-N Giáo trình 9
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI