DDC 691.3
Tác giả CN Trần văn Sung
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Chỉ dẫn thiết kế chế tạo khối bê tông đúc sẵn dạng mới dùng trong gia cố đê biển: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ; Mã số: B2009-03-63/ TS. Trần Văn Sung
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD, 2011
Mô tả vật lý 10 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Bê tông
Từ khóa tự do Gia cố
Từ khóa tự do Đê biển
Từ khóa tự do Chỉ dẫn thiết kế
Địa chỉ TVXDKho Đề tài - Phòng đọc mở tầng 3(1): DT00022
00000000nam#a2200000ui#4500
00110711
00251
004568468F8-3B16-41F7-B371-EF171DE18797
005201810031537
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20181003153721|blinhnm|c20180423171559|dduocnd|y20170417100405|zthanhpm
082 |a691.3|bTR - S
100 |aTrần văn Sung
110 |aTrường ĐHXD
245 |aChỉ dẫn thiết kế chế tạo khối bê tông đúc sẵn dạng mới dùng trong gia cố đê biển: |bĐề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ; Mã số: B2009-03-63/ |cTS. Trần Văn Sung
260 |aH. : |bĐHXD, |c2011
300 |a10 tr. ; |c30 cm.
653 |aBê tông
653 |aGia cố
653 |aĐê biển
653|aChỉ dẫn thiết kế
852|aTVXD|bKho Đề tài - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): DT00022
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/detainckh/2011/dt00022tranvansung/1noidung_01thumbimage.jpg
890|a1|c1|b0|d3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 DT00022 Kho Đề tài - Phòng đọc mở tầng 3 691.3 TR - S Đề tài 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI