DDC 923.2
Tác giả CN Võ Nguyên Giáp
Nhan đề Tổng tập hồi ký : Đại tướng Võ Nguyên Giáp / Võ Nguyên Giáp; Sưu tầm: Đại tá Đỗ Tất Thắng, Bùi Thu Hương, Phạm Thúy Nga
Lần xuất bản In lần thứ hai
Thông tin xuất bản H. : Quân đội nhân dân, 2010
Mô tả vật lý 1359tr. : ảnh ; 27cm.
Từ khóa tự do Võ Nguyên Giáp
Từ khóa tự do Đại tướng
Từ khóa tự do Hồi ký
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK05226
00000000nam#a2200000ua#4500
0014758
0021
00497ACEA18-FE84-437A-90C2-D09FA6D5E2C5
005201612071602
008160608s2010 vm vie
0091 0
020 |c620.000
039|y20161207160403|zthuctap2
082 |a923.2|bVO-G
100 |aVõ Nguyên Giáp
245 |aTổng tập hồi ký : |bĐại tướng Võ Nguyên Giáp / |cVõ Nguyên Giáp; Sưu tầm: Đại tá Đỗ Tất Thắng, Bùi Thu Hương, Phạm Thúy Nga
250 |aIn lần thứ hai
260 |aH. : |bQuân đội nhân dân, |c2010
300 |a1359tr. : |bảnh ; |c27cm.
653 |aVõ Nguyên Giáp
653 |aĐại tướng
653 |aHồi ký
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK05226
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK05226 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 923.2 VO-G Sách Tiếng Việt 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI