• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: 690.068 NG - H
    Nhan đề: Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại tổng công ty xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam :

DDC 690.068
Tác giả CN Nguyễn Thị Thu Hường
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại tổng công ty xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam : Luận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành kinh tế xây dựng; Mã số 60.58.03.02 / Nguyễn Thị Thu Hường; CB hướng dẫn: PGS. TS. Lê Hồng Thái
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2014
Mô tả vật lý 74 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Quản lý chất lượng
Từ khóa tự do Xuất nhập khẩu
Môn học Kinh tế xây dựng
Tác giả(bs) CN Lê Hồng Thái
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV02915
00000000nam#a2200000ui#4500
0019161
0024
0047AF91821-17BC-47B3-80AB-64615AB2DDBC
005201704051614
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20170405161822|bthanhpm|y20170317104507|zthanhpm
082 |a690.068|bNG - H
100 |aNguyễn Thị Thu Hường
110 |aTrường ĐHXD
245 |aHoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại tổng công ty xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam : |bLuận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành kinh tế xây dựng; Mã số 60.58.03.02 / |cNguyễn Thị Thu Hường; CB hướng dẫn: PGS. TS. Lê Hồng Thái
260 |aH. : |bĐHXD|c2014
300 |a74 tr. ; |c30 cm.
653 |aQuản lý chất lượng
653 |aXuất nhập khẩu
690|aKinh tế xây dựng
700 |aLê Hồng Thái
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV02915
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 LV02915 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 690.068 NG - H Luận văn, Luận án 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI