DDC 915.9731
Nhan đề Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội : Địa bạ huyện Gia Lâm /, Tập 1 / PGS.TS Vũ Văn Quân (chủ biên)... [et al.]
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hà nội, 2019
Mô tả vật lý 1207tr. ; 24cm.
Tùng thư Tủ sách 1000 năm Thăng Long
Tóm tắt Giới thiệu về nguồn tư liệu địa bạ huyện Gia Lâm, Hà Nội. Thông tin về đơn vị hành chính các cấp, địa giới, tổng diện tích các loại ruộng đất, các loại đất đai, quan hệ ruộng đất, đất công của các làng xã...
Từ khóa tự do Gia Lâm
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Địa bạ
Tác giả(bs) CN Đỗ Hữu Thành
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thu Hường
Tác giả(bs) CN Vũ Văn Quân
Tác giả(bs) CN Trần Minh Đức
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ngọc Phúc
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06592
00000000nam#a2200000ui#4500
00144156
00212
0048504F997-54DC-4A67-8327-35574E034DB2
005202101071503
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786045542705
039|a20210107150321|blinhnm|c20210107150200|dlinhnm|y20210107142245|zlinhnm
082 |a915.9731|bTUY (1)
245 |aTuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội : |bĐịa bạ huyện Gia Lâm /, |pTập 1 / |cPGS.TS Vũ Văn Quân (chủ biên)... [et al.]
260 |aH. : |bNxb. Hà nội, |c2019
300 |a1207tr. ; |c24cm.
490 |aTủ sách 1000 năm Thăng Long
520 |aGiới thiệu về nguồn tư liệu địa bạ huyện Gia Lâm, Hà Nội. Thông tin về đơn vị hành chính các cấp, địa giới, tổng diện tích các loại ruộng đất, các loại đất đai, quan hệ ruộng đất, đất công của các làng xã...
653 |aGia Lâm
653 |aHà Nội
653 |aĐịa bạ
700 |aĐỗ Hữu Thành
700 |aNguyễn Thị Thu Hường
700 |aVũ Văn Quân
700|aTrần Minh Đức
700|aNguyễn Ngọc Phúc
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06592
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2020/tu sach thang long 1000 nam/tuyentapdiabathanglonghnhuyengialamt2thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06592 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 915.9731 TUY (1) Sách Tiếng Việt 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI