DDC 915.973
Nhan đề Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội : Địa bạ huyện Gia Lâm, Tập 2 / PGS.TS Vũ Văn Quân... [et al.]
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hà nội, 2019
Mô tả vật lý 1384tr. ; 24cm.
Tùng thư Tủ sách 100 năm Thăng Long
Tóm tắt Giới thiệu về nguồn tư liệu địa bạ huyện Gia Lâm, Hà Nội. Thông tin về đơn vị hành chính các cấp, địa giới, tổng diện tích các loại ruộng đất, các loại đất đai, quan hệ ruộng đất, đất công của các làng xã...
Từ khóa tự do Gia Lâm
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Địa bạ
Tác giả(bs) CN Trần Minh Đức
Tác giả(bs) CN Đỗ Hữu Thành
Tác giả(bs) CN Vũ Văn Quân
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thu Hường
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ngọc Phúc
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06589
00000000nam#a2200000ui#4500
00144100
00212
004CE30A027-E73E-4B39-A5BF-18B29AF93B13
005202101060941
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786045542712
039|y20210106094155|zlinhnm
082 |a915.973|bTUY (2)
245 |aTuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội : |bĐịa bạ huyện Gia Lâm, |pTập 2 / |cPGS.TS Vũ Văn Quân... [et al.]
260 |aH. : |bNxb. Hà nội, |c2019
300 |a1384tr. ; |c24cm.
490 |aTủ sách 100 năm Thăng Long
520 |aGiới thiệu về nguồn tư liệu địa bạ huyện Gia Lâm, Hà Nội. Thông tin về đơn vị hành chính các cấp, địa giới, tổng diện tích các loại ruộng đất, các loại đất đai, quan hệ ruộng đất, đất công của các làng xã...
653 |aGia Lâm
653 |aHà Nội
653 |aĐịa bạ
700 |aTrần Minh Đức
700 |aĐỗ Hữu Thành
700 |aVũ Văn Quân
700|aNguyễn Thị Thu Hường
700|aNguyễn Ngọc Phúc
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06589
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2020/tu sach thang long 1000 nam/tuyentapdiabathanglonghnhuyengialamt2thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06589 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 915.973 TUY (2) Sách Tiếng Việt 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI