DDC 624.183423
Tác giả CN Nguyễn Đình Cống
Nhan đề Sàn sườn bêtông cốt thép toàn khối / GS.TS. Nguyễn Đình Cống (chủ biên), GVC.ThS. Nguyễn Duy Bân, GV.ThS. Nguyễn Thị Thu Hường
Nhan đề khác Sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2013
Mô tả vật lý 134 tr. ; 27 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng. Bộ môn Công trình Bêtông Cốt thép
Tóm tắt Đề cập đến việc thiết kế sàn, bao gồm tính toán và cấu tạo cốt thép cho bản và các dầm
Từ khóa tự do Sàn sườn
Từ khóa tự do Sàn sườn toàn khối
Từ khóa tự do Bê tông cốt thép
Tác giả(bs) CN Nguyễn Duy Bân
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thu Hường
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(459): GT31270-638, GT82560-649
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00860-2
00000000nam#a2200000ua#4500
001347
00211
004564C9D48-8C59-44E9-8F27-C2DFCDDE1F6E
005202204060954
008160608s2013 vm vie
0091 0
020 |c62000
039|a20220406095521|bhuongpt|c20220406095438|dhuongpt|y20160829145428|zthuydh
041 |aVie
082 |a624.183423|bNG-C
100 |aNguyễn Đình Cống|cGS, TS. |eChủ biên
245 |aSàn sườn bêtông cốt thép toàn khối / |cGS.TS. Nguyễn Đình Cống (chủ biên), GVC.ThS. Nguyễn Duy Bân, GV.ThS. Nguyễn Thị Thu Hường
246|aSàn sườn bê tông cốt thép toàn khối
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2013
300 |a134 tr. ; |c27 cm.
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng. Bộ môn Công trình Bêtông Cốt thép
520|aĐề cập đến việc thiết kế sàn, bao gồm tính toán và cấu tạo cốt thép cho bản và các dầm
653 |aSàn sườn
653 |aSàn sườn toàn khối
653 |aBê tông cốt thép
700 |aNguyễn Duy Bân
700|aNguyễn Thị Thu Hường
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(459): GT31270-638, GT82560-649
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00860-2
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang4/huong06.04220002thumbimage.jpg
890|a462|b1931|c2|d1013
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK00860 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.183423 NG - C Giáo trình 1
2 TK00861 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.183423 NG - C Giáo trình 2
3 TK00862 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.183423 NG - C Giáo trình 3
4 GT31270 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183.423 NG - C Giáo trình 4
5 GT31271 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183.423 NG - C Giáo trình 5 Hạn trả:10-06-2023
6 GT31272 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183.423 NG - C Giáo trình 6 Hạn trả:05-08-2022
7 GT31273 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183.423 NG - C Giáo trình 7 Sách mất - Sách đền
8 GT31274 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183.423 NG - C Giáo trình 8 Hạn trả:03-06-2024
9 GT31275 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183.423 NG - C Giáo trình 9 Hạn trả:24-08-2023
10 GT31276 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183.423 NG - C Giáo trình 10 Hạn trả:05-01-2024
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI