• Bài trích
  • Nhan đề: Đổi mối phương pháp dạy học môn Hoá học ở bậc Trung học từ một giờ học tốt

Tác giả CN Nguyễn Thị Thu Hường
Nhan đề Đổi mối phương pháp dạy học môn Hoá học ở bậc Trung học từ một giờ học tốt
Nguồn trích Dạy và học ngày nay : Tạp chí của trung ương hội khuyến học Việt nam2019 Số: 7 Tập: 2019
00000000nab#a2200000ui#4500
00132413
0026
004162C8FC0-710C-4675-A2EA-D2CD6E654492
005201910080908
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20191008090931|zcuonglv
0410 |avie
100 |aNguyễn Thị Thu Hường
245 |aĐổi mối phương pháp dạy học môn Hoá học ở bậc Trung học từ một giờ học tốt
773 |tDạy và học ngày nay : Tạp chí của trung ương hội khuyến học Việt nam|d2019|v2019|i7
890|c1|a0|b0|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI