DDC 697.93
Nhan đề Các giải pháp thiết kế cơ - điện trong công trình xanh / GS.TS. Nguyễn Việt Anh (chủ biên) ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2019
Mô tả vật lý 598 tr. : minh họa ; 24 cm.
Tóm tắt Cung cấp các giải pháp kỹ thuật đặc trưng, tập trung vào nội dung cơ - điện như thoát nước, thông gió, điều hòa không khí, cấp nhiệt, chiếu sáng, quản lý chất thải rắn trong thiết kế, quản lý vận hành khai thác công trình dân dụng theo hướng "công trình xanh", đáp ứng yêu cầu tối sử dụng năng lượng và các tài nguyên khác một cách hiệu quả, tiết kiệm
Từ khóa tự do Chiếu sáng
Từ khóa tự do Cấp nhiệt
Từ khóa tự do Điều hòa không khí
Từ khóa tự do Công trình xanh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Việt Anh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thành Trung
Tác giả(bs) CN Trần Ngọc Quang
Tác giả(bs) CN Bùi Thị Hiếu
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Huệ
Tác giả(bs) CN Trần Thị Hiền Hoa
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Hùng
Tác giả(bs) CN Đinh Viết Cường
Tác giả(bs) CN Nguyễn Phương Thảo
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(17): GT89191-207
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06733-5
00000000nam#a2200000ui#4500
00146939
00212
004C9E383E5-9A4F-45D9-AFCF-19AF73163CDC
005202203280909
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786048229498|c285000
039|a20220328090914|blinhnm|y20210706130911|zlinhnm
082 |a697.93|bCAC
245 |aCác giải pháp thiết kế cơ - điện trong công trình xanh / |cGS.TS. Nguyễn Việt Anh (chủ biên) ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2019
300 |a598 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
520 |aCung cấp các giải pháp kỹ thuật đặc trưng, tập trung vào nội dung cơ - điện như thoát nước, thông gió, điều hòa không khí, cấp nhiệt, chiếu sáng, quản lý chất thải rắn trong thiết kế, quản lý vận hành khai thác công trình dân dụng theo hướng "công trình xanh", đáp ứng yêu cầu tối sử dụng năng lượng và các tài nguyên khác một cách hiệu quả, tiết kiệm
653 |aChiếu sáng
653 |aCấp nhiệt
653 |aĐiều hòa không khí
653|aCông trình xanh
700 |aNguyễn Việt Anh
700 |aNguyễn Thành Trung
700 |aTrần Ngọc Quang
700|aBùi Thị Hiếu
700|aNguyễn Thị Huệ
700|aTrần Thị Hiền Hoa
700|aNguyễn Văn Hùng
700|aĐinh Viết Cường
700|aNguyễn Phương Thảo
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(17): GT89191-207
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06733-5
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2021/6-7-2021/scan0006thumbimage.jpg
890|a20|c1|b25|d65
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06733 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 697.93 CAC Sách Tiếng Việt 1
2 TK06734 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 697.93 CAC Sách Tiếng Việt 2
3 TK06735 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 697.93 CAC Sách Tiếng Việt 3
4 GT89191 Kho giáo trình - Tầng 5 697.93 CAC Sách Tiếng Việt 4 Hạn trả:06-10-2022
5 GT89192 Kho giáo trình - Tầng 5 697.93 CAC Sách Tiếng Việt 5 Hạn trả:08-01-2024
6 GT89193 Kho giáo trình - Tầng 5 697.93 CAC Sách Tiếng Việt 6 Hạn trả:02-09-2024
7 GT89194 Kho giáo trình - Tầng 5 697.93 CAC Sách Tiếng Việt 7 Hạn trả:03-05-2024
8 GT89195 Kho giáo trình - Tầng 5 697.93 CAC Sách Tiếng Việt 8 Sách mất - Sách đền
9 GT89196 Kho giáo trình - Tầng 5 697.93 CAC Sách Tiếng Việt 9 Hạn trả:13-01-2023
10 GT89197 Kho giáo trình - Tầng 5 697.93 CAC Sách Tiếng Việt 10 Hạn trả:21-03-2024
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI