DDC 690.22
Nhan đề An toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng : Dành cho hệ Đại học và Cao đẳng, nhóm ngành kiến trúc, xây dựng / Phạm Đăng Khoa (chủ biên) ... [et al]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2015
Mô tả vật lý 236 tr. : minh họa ; 27 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 223-227
Tóm tắt Trình bày những vấn đề cơ bản về an toàn và vệ sinh lao động. Phân tích điều kiện lao động. Luật pháp về an toàn và vệ sinh lao động ở Việt Nam. Những yếu tố ảnh hưởng tới sức khoẻ người lao động trong xây dựng. Giải pháp phòng ngừa ảnh hưởng của các yếu tố có hại tới sức khoẻ người lao động trong xây dựng. Kĩ thuật an toàn trong xây dựng và phòng cháy, chữa cháy trong xây dựng
Từ khóa tự do An toàn
Từ khóa tự do Tai nạn lao động
Từ khóa tự do Vệ sinh lao động
Tác giả(bs) CN Phạm Đức Toàn
Tác giả(bs) CN Phạm Đăng Khoa
Tác giả(bs) CN Lê Văn Tin
Tác giả(bs) CN Lê Vân Trình
Tác giả(bs) CN Trần Văn Tuấn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(755): GT48797-857, GT48955-68, GT48970-89, GT48991-4, GT52073-172, GT53675-4230
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK04371
00000000nam#a2200000ua#4500
0013382
00211
0042E8C6336-464D-43CC-A4DC-93FA1286687D
005202309121525
008160608s2015 vm vie
0091 0
020|c117000
039|a20230912152459|bthuydh|c20230824134756|dthuydh|y20161107093127|zthuctap2
082 |a690.22|bAN-T
245 |aAn toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng : |bDành cho hệ Đại học và Cao đẳng, nhóm ngành kiến trúc, xây dựng / |cPhạm Đăng Khoa (chủ biên) ... [et al]
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2015
300 |a236 tr. : |bminh họa ; |c27 cm.
500|aThư mục: tr. 223-227
520|aTrình bày những vấn đề cơ bản về an toàn và vệ sinh lao động. Phân tích điều kiện lao động. Luật pháp về an toàn và vệ sinh lao động ở Việt Nam. Những yếu tố ảnh hưởng tới sức khoẻ người lao động trong xây dựng. Giải pháp phòng ngừa ảnh hưởng của các yếu tố có hại tới sức khoẻ người lao động trong xây dựng. Kĩ thuật an toàn trong xây dựng và phòng cháy, chữa cháy trong xây dựng
653 |aAn toàn
653 |aTai nạn lao động
653 |aVệ sinh lao động
700|aPhạm Đức Toàn
700|aPhạm Đăng Khoa
700|aLê Văn Tin
700|aLê Vân Trình
700|aTrần Văn Tuấn
700|aNguyễn Văn Hùng
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(755): GT48797-857, GT48955-68, GT48970-89, GT48991-4, GT52073-172, GT53675-4230
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK04371
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/gtantoanvavslđthumbimage.jpg
890|a756|b1690|c1|d173
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK04371 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690.22 PH-K Giáo trình 1
2 GT48801 Kho giáo trình - Tầng 5 690.22 PH-K Giáo trình 44
3 GT48802 Kho giáo trình - Tầng 5 690.22 PH-K Giáo trình 45
4 GT48803 Kho giáo trình - Tầng 5 690.22 PH-K Giáo trình 46 Hạn trả:18-01-2021
5 GT48804 Kho giáo trình - Tầng 5 690.22 PH-K Giáo trình 47
6 GT48805 Kho giáo trình - Tầng 5 690.22 PH-K Giáo trình 48 Hạn trả:20-01-2020
7 GT48806 Kho giáo trình - Tầng 5 690.22 PH-K Giáo trình 49 Sách mất - Sách đền
8 GT48807 Kho giáo trình - Tầng 5 690.22 PH-K Giáo trình 50 Sách mất - Sách đền
9 GT48808 Kho giáo trình - Tầng 5 690.22 PH-K Giáo trình 51 Hạn trả:23-08-2024
10 GT48809 Kho giáo trình - Tầng 5 690.22 PH-K Giáo trình 52
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI