DDC 690.22
Nhan đề An toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng : Dành cho hệ Trung cấp nhóm ngành kiến trúc, xây dựng / Phạm Đăng Khoa (chủ biên) ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2012
Mô tả vật lý 176 tr. : minh họa ; 25 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề cơ bản về an toàn và vệ sinh lao động. Luật pháp về an toàn và vệ sinh lao động ở Việt Nam. Những yếu tố ảnh hưởng tới sức khoẻ người lao động trong xây dựng. Giải pháp phòng ngừa ảnh hưởng của các yếu tố có hại tới sức khoẻ người lao động trong xây dựng. Các phương tiện bảo vệ cá nhân, phương pháp sơ cứu và kĩ thuật an toàn trong thi công xây dựng...
Từ khóa tự do An toàn
Từ khóa tự do Tai nạn lao động
Từ khóa tự do Vệ sinh lao động
Tác giả(bs) CN Phạm Đức Toàn
Tác giả(bs) CN Phạm Đăng Khoa
Tác giả(bs) CN Lê Văn Tin
Tác giả(bs) CN Lê Vân Trình
Tác giả(bs) CN Trần Văn Tuấn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK04370
00000000nam#a2200000ua#4500
0013380
00212
0045F584103-9935-45A4-AA9B-4090FA5A838F
005202204201623
008160608s2012 vm vie
0091 0
039|a20220420162337|blinhnm|c20220420161417|dlinhnm|y20161107092056|zthuctap2
082 |a690.22|bAN-T
245 |aAn toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng : |bDành cho hệ Trung cấp nhóm ngành kiến trúc, xây dựng / |cPhạm Đăng Khoa (chủ biên) ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2012
300 |a176 tr. : |bminh họa ; |c25 cm.
520|aTrình bày những vấn đề cơ bản về an toàn và vệ sinh lao động. Luật pháp về an toàn và vệ sinh lao động ở Việt Nam. Những yếu tố ảnh hưởng tới sức khoẻ người lao động trong xây dựng. Giải pháp phòng ngừa ảnh hưởng của các yếu tố có hại tới sức khoẻ người lao động trong xây dựng. Các phương tiện bảo vệ cá nhân, phương pháp sơ cứu và kĩ thuật an toàn trong thi công xây dựng...
653 |aAn toàn
653 |aTai nạn lao động
653 |aVệ sinh lao động
700|aPhạm Đức Toàn
700|aPhạm Đăng Khoa
700|aLê Văn Tin
700|aLê Vân Trình
700|aTrần Văn Tuấn
700|aNguyễn Văn Hùng
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK04370
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK04370 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690.22 PH-K Sách Tiếng Việt 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI