DDC 515
Nhan đề Bài tập giải tích II / TS. Nguyễn Bằng Giang (chủ biên)... [et al.]
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2018
Mô tả vật lý 300tr. : minh họa ; 24cm.
Phụ chú Tài liệu dành cho sinh viên Trường Đại học Xây dựng và sinh viên các trường Đại học Cao đẳng Kỹ thuật
Từ khóa tự do Tích phân
Từ khóa tự do Vi phân
Từ khóa tự do Hàm số
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Lệ Hải
Tác giả(bs) CN Trần Văn Khiên
Tác giả(bs) CN Nguyễn Bằng Giang
Tác giả(bs) CN Bùi Văn Bình
Tác giả(bs) CN Lương Thị Tuyết
Tác giả(bs) CN Ngô Quang Hưng
Tác giả(bs) CN Trần Thị Liễu
Tác giả(bs) CN Mai Thị Hồng
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(497): GT74907-5403
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK05931-3
00000000nam#a2200000ui#4500
00120563
00211
004D45557E2-0674-4AD2-8755-2256E2F9040B
005201810170911
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020|a9786048223243|c159000
039|a20181017091117|blinhnm|c20181015162738|dhuongpt|y20180123101325|zlinhnm
082 |a515|bBAI
245 |aBài tập giải tích II / |cTS. Nguyễn Bằng Giang (chủ biên)... [et al.]
260 |aH. : |bXây dựng, |c2018
300 |a300tr. : |bminh họa ; |c24cm.
500|aTài liệu dành cho sinh viên Trường Đại học Xây dựng và sinh viên các trường Đại học Cao đẳng Kỹ thuật
653 |aTích phân
653 |aVi phân
653 |aHàm số
700 |aNguyễn Thị Lệ Hải
700 |aTrần Văn Khiên
700 |aNguyễn Bằng Giang
700|aBùi Văn Bình
700|aLương Thị Tuyết
700|aNgô Quang Hưng
700|aTrần Thị Liễu
700|aMai Thị Hồng
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(497): GT74907-5403
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK05931-3
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2018/baitapgiaitichiithumbimage.jpg
890|a500|b1969|c1|d409
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK05931 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 515 BAI Giáo trình 1
2 TK05932 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 515 BAI Giáo trình 2
3 TK05933 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 515 BAI Giáo trình 3
4 GT74907 Kho giáo trình - Tầng 5 515 BAI Giáo trình 4 Hạn trả:08-06-2024
5 GT74908 Kho giáo trình - Tầng 5 515 BAI Giáo trình 5 Hạn trả:16-03-2020
6 GT74909 Kho giáo trình - Tầng 5 515 BAI Giáo trình 6
7 GT74910 Kho giáo trình - Tầng 5 515 BAI Giáo trình 7 Hạn trả:05-01-2024
8 GT74911 Kho giáo trình - Tầng 5 515 BAI Giáo trình 8 Hạn trả:23-08-2024
9 GT74912 Kho giáo trình - Tầng 5 515 BAI Giáo trình 9 Hạn trả:29-07-2024
10 GT74913 Kho giáo trình - Tầng 5 515 BAI Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI