DDC 512.5
Nhan đề Bài tập đại số tuyến tính: Tài liệu dành cho sinh viên trường Đại học Xây dựng và sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng kỹ thuật/ Trịnh Thị Minh Hằng... [et al.]
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia, 2016
Mô tả vật lý 197tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Ma trận
Từ khóa tự do Ánh xạ tuyến tính
Từ khóa tự do Định thức
Từ khóa tự do Hệ phương trình tuyến tính
Từ khóa tự do Không gian tuyến tính
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hải Nam
Tác giả(bs) CN Lê Huy Hoàng
Tác giả(bs) CN Lương Thị Tuyến
Tác giả(bs) CN Nguyễn Bằng Giang
Tác giả(bs) CN Trịnh Thị Minh Hằng
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(397): GT68215-611
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK05763-5
00000000nam#a2200000ua#4500
0016598
00211
00458EB63DA-C58A-47B7-A982-7407B2C26D39
005201810170937
008160608s2016 vm vie
0091 0
020 |c41500
039|a20181017093716|blinhnm|c20181015161023|dhuongpt|y20170105105825|zlinhnm
082 |a512.5|bBAI
245 |aBài tập đại số tuyến tính: |bTài liệu dành cho sinh viên trường Đại học Xây dựng và sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng kỹ thuật/ |cTrịnh Thị Minh Hằng... [et al.]
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia, |c2016
300 |a197tr. ; |c24cm.
653 |aMa trận
653 |aÁnh xạ tuyến tính
653 |aĐịnh thức
653 |aHệ phương trình tuyến tính
653 |aKhông gian tuyến tính
700|aNguyễn Hải Nam
700|aLê Huy Hoàng
700|aLương Thị Tuyến
700|aNguyễn Bằng Giang
700|aTrịnh Thị Minh Hằng
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(397): GT68215-611
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK05763-5
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/baitapdaisotuyentinh_2016/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a400|b1166|c1|d782
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK05763 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 512.5 BAI Giáo trình 1
2 TK05764 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 512.5 BAI Giáo trình 2
3 TK05765 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 512.5 BAI Giáo trình 3
4 GT68215 Kho giáo trình - Tầng 5 512.5 BAI Giáo trình 4
5 GT68216 Kho giáo trình - Tầng 5 512.5 BAI Giáo trình 5
6 GT68217 Kho giáo trình - Tầng 5 512.5 BAI Giáo trình 6 Sách mất - Sách đền
7 GT68218 Kho giáo trình - Tầng 5 512.5 BAI Giáo trình 7 Hạn trả:11-03-2024
8 GT68219 Kho giáo trình - Tầng 5 512.5 BAI Giáo trình 8
9 GT68220 Kho giáo trình - Tầng 5 512.5 BAI Giáo trình 9 Hạn trả:28-02-2020
10 GT68221 Kho giáo trình - Tầng 5 512.5 BAI Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI