DDC 729.29
Tác giả CN Phạm Đức Nguyên
Nhan đề Âm học kiến trúc - Âm học đô thị / PGS.TS. Phạm Đức Nguyên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2008
Mô tả vật lý 362 tr. ; 24 cm.
Phụ chú Phụ lục: tr. 327-356. - Thư mục: tr. 357-360
Tóm tắt Giới thiệu khái quát về âm thanh. Trình bày đặc điểm trường âm trong các phòng thính giả, vật liệu và kết cấu hút âm. Hướng dẫn thiết kế âm học, sử dụng hệ thống điện thanh trong các phòng thính giả. Trình bày về âm học đô thị, cách âm cho các kết cấu phân cách nhà cửa, chống tiếng ồn của các thiết bị và trong nhà công nghiệp
Từ khóa tự do Âm học
Từ khóa tự do Kiến trúc
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(269): GT70302-546, GT71092-115
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK02360-2
00000000nam#a2200000ua#4500
001643
00211
00484D9BFFF-74A9-4859-812D-90DEC7FB2E7B
005202204141445
008160608s2008 vm vie
0091 0
020 |c75000
039|a20220414144516|blinhnm|c20220414144417|dlinhnm|y20160901155248|zhuyenht
041 |aVIE
082 |a729.29|bPH-N
100 |aPhạm Đức Nguyên|cPGS.TS
245 |aÂm học kiến trúc - Âm học đô thị / |cPGS.TS. Phạm Đức Nguyên
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2008
300 |a362 tr. ; |c24 cm.
500|aPhụ lục: tr. 327-356. - Thư mục: tr. 357-360
520|aGiới thiệu khái quát về âm thanh. Trình bày đặc điểm trường âm trong các phòng thính giả, vật liệu và kết cấu hút âm. Hướng dẫn thiết kế âm học, sử dụng hệ thống điện thanh trong các phòng thính giả. Trình bày về âm học đô thị, cách âm cho các kết cấu phân cách nhà cửa, chống tiếng ồn của các thiết bị và trong nhà công nghiệp
653 |aÂm học
653 |aKiến trúc
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(269): GT70302-546, GT71092-115
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK02360-2
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/amhockientructhumbimage.jpg
890|a272|b952|c1|d119
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK02360 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 729.29 PH-N Sách Tiếng Việt 1
2 TK02361 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 729.29 PH-N Sách Tiếng Việt 2
3 TK02362 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 729.29 PH-N Sách Tiếng Việt 3
4 GT70347 Kho giáo trình - Tầng 5 729.29 PH-N Giáo trình 49 Hạn trả:04-10-2024
5 GT70348 Kho giáo trình - Tầng 5 729.29 PH-N Giáo trình 50 Hạn trả:11-06-2018
6 GT70349 Kho giáo trình - Tầng 5 729.29 PH-N Giáo trình 51 Hạn trả:10-11-2018
7 GT70350 Kho giáo trình - Tầng 5 729.29 PH-N Giáo trình 52 Hạn trả:30-08-2019
8 GT70351 Kho giáo trình - Tầng 5 729.29 PH-N Giáo trình 53 Hạn trả:12-04-2024
9 GT70352 Kho giáo trình - Tầng 5 729.29 PH-N Giáo trình 54 Hạn trả:25-09-2023
10 GT70353 Kho giáo trình - Tầng 5 729.29 PH-N Giáo trình 55 Sách mất - Sách đền
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI