DDC 690
Nhan đề Multi-story building construction methods : Cast-in-place concrete / Nguyen Manh Tuan ... [et al.]
Thông tin xuất bản Ha Noi : Science and Technics Publishing House, 2022
Mô tả vật lý 91 p. : ill. ; 27 cm.
Thuật ngữ chủ đề Engineering
Thuật ngữ chủ đề Building construction-Methods
Tác giả(bs) CN Le, Quang Trung
Tác giả(bs) CN Nguyen, Anh Duc
Tác giả(bs) CN Nguyen, Manh Tuan
Tác giả(bs) CN Cao, Tuan Anh
Tác giả(bs) CN Nguyen, Ngoc Thoan
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(97): GT91835-931
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(3): NV02578-80
00000000nam#a2200000u##4500
00153269
00221
004140EA343-774F-42B2-8A06-BFF7EF54456B
005202304210950
008230421s2022 vm eng
0091 0
020 |a9786046723967|c218000
039|a20230421095313|blinhnm|y20230421093232|zlinhnm
082 |a690|bMUL
245 |aMulti-story building construction methods : |bCast-in-place concrete / |cNguyen Manh Tuan ... [et al.]
260 |aHa Noi : |bScience and Technics Publishing House, |c2022
300 |a91 p. : |bill. ; |c27 cm.
650|aEngineering
650|aBuilding construction-Methods
700 |aLe, Quang Trung
700 |aNguyen, Anh Duc
700 |aNguyen, Manh Tuan
700|aCao, Tuan Anh
700|aNguyen, Ngoc Thoan
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(97): GT91835-931
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): NV02578-80
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2023/21.4.230001thumbimage.jpg
890|a100|b67|c1|d8
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 NV02578 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 690 MUL Giáo trình 1
2 NV02579 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 690 MUL Giáo trình 2
3 NV02580 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 690 MUL Giáo trình 3
4 GT91835 Kho giáo trình - Tầng 5 690 MUL Giáo trình 4 Hạn trả:06-10-2023
5 GT91836 Kho giáo trình - Tầng 5 690 MUL Giáo trình 5 Hạn trả:03-06-2024
6 GT91837 Kho giáo trình - Tầng 5 690 MUL Giáo trình 6
7 GT91838 Kho giáo trình - Tầng 5 690 MUL Giáo trình 7
8 GT91839 Kho giáo trình - Tầng 5 690 MUL Giáo trình 8
9 GT91840 Kho giáo trình - Tầng 5 690 MUL Giáo trình 9
10 GT91841 Kho giáo trình - Tầng 5 690 MUL Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI