DDC 624.17
Tác giả CN Nguyễn Trung Hiếu
Nhan đề Nghiên cứu thực nghiệm kết cấu công trình / PGS.TS. Nguyễn Trung Hiếu
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2022
Mô tả vật lý 184 tr. : minh họa ; 24 cm.
Tóm tắt Cung cấp những kiến thức cơ bản về tiến hành nghiên cứu sự làm việc của kết cấu công trình bằng thực nghiệm
Thuật ngữ chủ đề Kết cấu
Thuật ngữ chủ đề Thí nghiệm
Thuật ngữ chủ đề Công trình xây dựng
Môn học Thí nghiệm và Kiểm định công trình
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(17): GT91541-57
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07088-90
00000000nam#a2200000ui#4500
00152734
00211
00494462D49-2903-407E-BE42-BC4C1261658C
005202212290939
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786046723271|c198000
039|a20221229093926|blinhnm|c20221227104626|dhuongpt|y20221221152629|zlinhnm
082 |a624.17|bNG-H
100 |aNguyễn Trung Hiếu
245 |aNghiên cứu thực nghiệm kết cấu công trình / |cPGS.TS. Nguyễn Trung Hiếu
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2022
300 |a184 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
520 |aCung cấp những kiến thức cơ bản về tiến hành nghiên cứu sự làm việc của kết cấu công trình bằng thực nghiệm
650|aKết cấu
650|aThí nghiệm
650|aCông trình xây dựng
690 |aThí nghiệm và Kiểm định công trình
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(17): GT91541-57
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07088-90
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang12/huong21.12.220002thumbimage.jpg
890|a20|b8|c1|d21
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07088 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.17 NG-H Giáo trình 1
2 TK07089 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.17 NG-H Giáo trình 2
3 TK07090 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.17 NG-H Giáo trình 3
4 GT91541 Kho giáo trình - Tầng 5 624.17 NG-H Giáo trình 4 Hạn trả:13-06-2024
5 GT91542 Kho giáo trình - Tầng 5 624.17 NG-H Giáo trình 5
6 GT91543 Kho giáo trình - Tầng 5 624.17 NG-H Giáo trình 6
7 GT91544 Kho giáo trình - Tầng 5 624.17 NG-H Giáo trình 7
8 GT91545 Kho giáo trình - Tầng 5 624.17 NG-H Giáo trình 8
9 GT91546 Kho giáo trình - Tầng 5 624.17 NG-H Giáo trình 9
10 GT91547 Kho giáo trình - Tầng 5 624.17 NG-H Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI