DDC 624.1762
Tác giả CN Nguyễn Lê Ninh
Nhan đề Cơ sở tính toán tác động và thiết kế nhà phòng chống động đất / Nguyễn Lê Ninh (chủ biên), Phan Văn Huệ, Võ Mạnh Tùng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2022
Mô tả vật lý 284 tr. : minh họa ; 24 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Tóm tắt Giới thiệu một số vấn đề trong lĩnh vực phòng chống động đất cho các công trình xây dựng
Thuật ngữ chủ đề Thiết kế kháng chấn
Thuật ngữ chủ đề Động đất
Thuật ngữ chủ đề Công trình xây dựng
Môn học Động đất và lý thuyết tính toán kháng chấn công trình
Tác giả(bs) CN Phan Văn Huệ
Tác giả(bs) CN Võ Mạnh Hùng
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(197): GT90317-513
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07063-5
00000000nam#a2200000ui#4500
00151926
00211
004EE223F94-2BA7-4AF9-BC6A-06A5E1C6DF50
005202210041636
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786048268794|c170000
039|a20221004163945|blinhnm|c20221003161936|dlinhnm|y20221003161712|zlinhnm
082 |a624.1762|bNG-L
100 |aNguyễn Lê Ninh
245 |aCơ sở tính toán tác động và thiết kế nhà phòng chống động đất / |cNguyễn Lê Ninh (chủ biên), Phan Văn Huệ, Võ Mạnh Tùng
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2022
300 |a284 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
520 |aGiới thiệu một số vấn đề trong lĩnh vực phòng chống động đất cho các công trình xây dựng
650|aThiết kế kháng chấn
650|aĐộng đất
650|aCông trình xây dựng
690 |aĐộng đất và lý thuyết tính toán kháng chấn công trình
700 |aPhan Văn Huệ
700 |aVõ Mạnh Hùng
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(197): GT90317-513
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07063-5
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2022/nhapthang10/huong3.10.220003thumbimage.jpg
890|a200|b29|c1|d6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07063 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.1762 NG-N Giáo trình 1
2 TK07064 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.1762 NG-N Giáo trình 2
3 TK07065 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.1762 NG-N Giáo trình 3
4 GT90317 Kho giáo trình - Tầng 5 624.1762 NG-N Giáo trình 4
5 GT90318 Kho giáo trình - Tầng 5 624.1762 NG-N Giáo trình 5
6 GT90319 Kho giáo trình - Tầng 5 624.1762 NG-N Giáo trình 6
7 GT90320 Kho giáo trình - Tầng 5 624.1762 NG-N Giáo trình 7
8 GT90321 Kho giáo trình - Tầng 5 624.1762 NG-N Giáo trình 8
9 GT90322 Kho giáo trình - Tầng 5 624.1762 NG-N Giáo trình 9
10 GT90323 Kho giáo trình - Tầng 5 624.1762 NG-N Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI